127

1 op de 10 Nederlandse huishoudens nu arm

Crisis slaat hard toe: Forse toename armoede in 2012 ... 200.000 huishoudens zakken door grens ... Recordaantal armen sinds 2000 ... Kinderen slachtoffer crisis

De armoede in Nederland is in de jaren vanaf 2010 fors toegenomen. Dat constateren het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een gezamenlijke studie. In 2012 leefden 1,2 miljoen mensen in armoede.


Het gezamenlijk rapport van de onderzoeksinstituten, Armoedesignalement 2013, stelt:

Van de ruim 7 miljoen huishoudens in 2012 moesten er 664.000 (9,4%) rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Daarmee is het aantal huishoudens met een laag inkomen ten opzichte van 2011 gestegen met 89.000, een groei van 1,2 procentpunt. Ramingen wijzen op een verdere toename van het percentage huishoudens met een laag inkomen tot 9,9 % in 2013 en een afvlakking van de groei in 2014 (10,1%). Naar verwachting zijn in 2014 dan 717.000 huishoudens afhankelijk van een laag inkomen, het hoogste aantal sinds 2000.

Als gevolg van de economische crisis is er vanaf 2010 aldus sprake van een stijging van het aantal huishoudens met een laag inkomen met 203.000 (2,7 procentpunt). In de jaren 2011 en 2012 was de instroom met 150.000 huishoudens (2 procentpunt) verreweg het grootst.

Ruim 170.000 huishoudens hadden in 2012 al ten minste vier jaar achtereen een laag inkomen. Dit waren er 17.000 meer dan in 2011. Het percentage huishoudens met langdurig kans op armoede steeg hierdoor voor het eerst sinds de economische crisis, en wel van 2,4% in 2011 tot 2,7% in 2012. Daarmee kwam een einde aan de nagenoeg ononderbroken dalende trend in de periode 2000-2011.

De kans op armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot

65 jaar, niet-westerse huishoudens en bijstandontvangers. Bij al deze groepen

nam het armoedepercentage in 2012 flink toe.

Sinds 2007 zijn er ruim 100 duizend arme kinderen bijgekomen, waardoor het aantal 0-17 jarigen dat opgroeit in een omgeving die van te weinig geld moet zien rond te komen is opgelopen tot 384 duizend. Dat komt neer op meer dan 11 procent van alle kinderen. Eén op de drie armen is jonger dan 18 jaar.

De meeste armen wonen in één van de vier grote steden. Vooral in Amsterdam (15,4 procent), Rotterdam (14,9 procent) en Den Haag (14,0 procent) was het aandeel huishoudens met een laag inkomen hoog. Naast deze drie gemeenten bevat de top 10 onder meer ook Groningen (14,0 procent) en drie Zuid-Limburgse gemeenten, te weten Vaals (13,7 procent), Heerlen (13,0 procent) en Kerkrade (11,8 procent). In Den Haag en Rotterdam steeg de armoede sinds 2009 meer dan in Amsterdam. Rotterdam heeft de meeste arme postcodegebieden in de top-20. Het postcodegebied met het hoogste armoedepercentage bevond zich in 2011 echter in Leeuwarden (PC 8924, 25,6 procent), dat met het grootste aantal armen lag in Den Haag (PC 2525, Schilderswijk-West: 3.600 personen).

cc-foto: Tom & Katrien

Geef een reactie

Laatste reacties (127)