144

13% huurders kan de huur niet meer betalen

De crisis heeft genadeloos toegeslagen ... Vooral huurders met huurtoeslag vormen risicogroep ... Te weinig inkomsten reden voor problemen

Steeds meer mensen hebben moeite om hun huur te kunnen betalen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vrijdag. De huurders willen vaak wel betalen maar kunnen het niet omdat ze te weinig inkomsten hebben.

In Nederland zitten ongeveer 384.000 huurders in de positie dat ze de huur niet kunnen betalen of nipt nog de huur kunnen overmaken aan de verhuurder.

Volgens het PBL vormen juist huishoudens met een huurtoeslag een risicogroep.

In 2012 had 13 procent van de huurders een betaalrisico; een verdubbeling ten opzichte van 2002. In absolute aantallen hadden in 2012 circa 384.000 huurders een betaalrisico; drie keer zo veel als onder eigenaren-bewoners. Sociale huurwoningen worden steeds meer bewoond door huishoudens met een laag inkomen met een huurtoeslag. Juist deze huishoudens hebben vaker een betaalrisico. Had in 2002 ‘slechts’ 6 procent van de huurtoeslagontvangers een betaalrisico, in 2012 was dit opgelopen tot circa 21 procent.

Het PBL ziet een duidelijke regionale concentratie van de problemen.

Het zijn vooral de meer stedelijke regio’s waar relatief veel huishoudens wonen met een potentiële restschuld en/of een betaalrisico en waar de toegankelijkheid van de woningmarkt te wensen overlaat. Vooral Amsterdam en aangrenzende regio’s tellen relatief veel kwetsbare huishoudens. In deze regio’s staan de koopwoningen vaker en dieper onder water en hebben huurders relatief vaak een betaalrisico. Hier is bovendien het woningaanbod in de huur- en koopsector voor vele woningzoekenden minder toegankelijk. Dat stedelijke regio’s relatief veel kwetsbare huishoudens tellen komt onder andere door de jonge bevolkingsopbouw in deze regio’s. Juist jonge huishoudens hebben vaker een potentiële restschuld, een betaalrisico en minder mogelijkheden op de woningmarkt.

Financiële risico’s op en toegankelijkheid van regionale woningmarkten

RTLZ: ‘384.000 huurders in gevarenzone’

Cc-foto: PBL / B Rosen

Geef een reactie

Laatste reacties (144)