Laatste update 18:23
4.331
79

Schrijver en jurist

Claire Schut (28 februari 1956, Amsterdam) is schrijver en jurist. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring bij de overheid, o.m. op het terrein van ambtenarenrecht, klachtrecht en onderzoek naar discriminatie, seksuele intimidatie en ambtelijke integriteit. Als freelance tekstschrijver en journalist schreef ze o.m. voor de Economische Voorlichtingsdienst (EVD), SNS bank Randstad, Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA), Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO), Federatie van Nederlandse Exporteurs (Fenedex), ISW Opleidingen en Literair Theater Branoul.

OM moet hele filmpje van Wilders beoordelen, niet slechts de tekst

Het OM weigerde onlangs vervolging van Geert Wilders voor een campagnevideo uit maart van dit jaar. Ten onrechte, vindt Claire Schut. De muziek onder de teksten zegt meer dan de beslissing van het OM doet vermoeden.

Ja de trollen hadden gewaarschuwd, ik had beter moeten weten. Filmpjes waarmee je een hele groep en hun religie wegzet als gewelddadig en dodelijk worden in Nederland niet vervolgd. Gisteren lag er een brief van het Openbaar Ministerie op de mat:

“U ontvangt deze brief omdat u aangifte of melding hebt gedaan tegen een uiting van de PVV tijdens de Zendtijd voor Politieke Partijen (15 maart 2018) en op sociale media. Het is ook mogelijk dat u aangifte noch melding hebt gedaan, maar deze brief ontvangt omdat u op een andere manier betrokken bent bij deze zaak. Met deze brief stel ik u op de hoogte van het standpunt van het Openbaar Ministerie (OM) over de strafbaarheid van deze uiting.

“De uiting betreft een korte film waarin in rode letters de tekst ‘ISLAM IS’ wordt getoond; daaronder volgt onder een rode lijn de tekst inhoudende de opsomming: ‘discriminatie, geweld, terreur, vrouwenhaat, homohaat, jodenhaat, christenhaat, onderwerping, gedwongen huwelijk, eerwraak, totalitair, doodstraf voor afvalligheid, sharia, dierenleed, onrecht, slavernij, dodelijk’. Bij deze laatste woorden druppelt vanuit de rode lijn bloed. Aan het begin en het eind van de film wordt het PVV logo getoond;  gedurende de film klinkt muziek.

pvv“De uiting als geheel moet zo begrepen worden dat deze alleen gaat over de islam als godsdienst en niet over de aanhangers van die godsdienst. In een arrest van 10 maart 2009 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2009:BF0655) beslist dat artikel 137c Wetboek van Strafrecht (Sr) strafbaar stelt als het zich beledigend uitlaten “over een groep mensen wegens hun godsdienst”, maar niet het zich beledigend uitlaten over een godsdienst, ook niet indien dit op een zodanige wijze geschiedt dat de aanhangers van die godsdienst daardoor in hun godsdienstige gevoelens worden gekrenkt.

“Omdat de onderhavige uiting in ieder geval niet over ‘een groep mensen’ gaat, is deze niet strafbaar op grond van artikel 137c Sr. De uiting is, omdat deze niet over mensen gaat, ook niet strafbaar op grond van artikel 137d Sr (aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen). Evenmin wordt met de uiting aangezet tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden; de kijker wordt, anders gezegd, door middel van de film niet aangemoedigd of opgehitst om iets strafbaars te gaan doen. Van strafbaarheid op grond van artikel 131 Sr. is dan ook geen sprake.

“Als u het niet eens bent met mijn beslissing, dan kunt u een klacht indienden bij het gerechtshof Amsterdam op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering.”

Teleurstellend. Toch is er misschien een lichtpuntje.

Mississippi Burning

Wat het OM in zijn brief slechts achteloos noemt, is “de muziek die klinkt”. Alsof die muziek er niet toe doet. De uiting in Wilders’ filmpje bestaat echter niet alleen uit tekst, bloedrode letters op smetteloos wit en bloeddruppels.  Er zit muziek onder de tekst. En die is niet zomaar toevallig gekozen, Hollandse hoempapa van Henk en Ingrid. Neen, het is dreigende en angstaanjagende muziek die speciaal voor dit filmpje is gecomponeerd. Daar is goed over nagedacht. Er zit een boodschap in, net als bij de muziek in griezelfilms of de soundtrack van de film ‘Mississippi Burning’ waar de muziek in Wilders filmpje zo sprekend op lijkt. En die boodschap is dat de verkrachter, geweldenaar, terrorist of moordenaar (lees: de moslim) al voor de poort (achter de deur, het douchegordijn, in je slaapkamer) staat, zijn hand reeds naar je uitstrekt en elk moment kan toeslaan. Dan gaat het niet langer over een godsdienst, maar over de groep mensen die wegens die godsdienst ervan worden beticht dat zij zich elk moment te buiten kunnen – en ook zullen – gaan aan haat, terreur, verkrachting, moord.

Daarmee maakt de muziek deel uit van de uiting, de boodschap in Wilders filmpje. En dat is wel degelijk relevant. Het OM gaat daaraan voorbij. Ten onrechte.

De betreffende video is hier te zien.

Cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (79)