24

144 groot succes

5000 serieuze meldingen over verwaarloosde dieren per maand

Het landelijk meldpunt voor dierenleed voldoet aan de verwachtingen. Via het alarmnummer ´144 red een dier´ komen er per maand ongeveer 5000 serieuze meldingen over verwaarloosde dieren binnen.

Ondanks het succes zijn er ook klachten. In ongeveer 75% van de gevallen wordt er gebeld door lolbroeken en broekzakbellers. Ook zijn de medewerkers niet blij met de bureaucratische rompslomp. Paul Boreel van de Federatie Dierenambulances Nederland zegt:

sommige vrijwilligers vertikken het. We zijn er voor de dieren, niet om allerlei e-mails te sturen. We zijn blij dat 144 er is gekomen, maar de politiek heeft zich volledig verkeken op de uitvoering. Het is halsoverkop gegaan, dramatisch.

Volgens dierenagente Elise, die vanwege het spreekverbod verder anoniem wenst te blijven, heeft 144 er juist voor gezorgd dat het beleid rondom dierenhulp beter is gestructureerd:

Voorheen kon het voorkomen dat drie organisaties met dezelfde situatie bezig waren, dat is nu niet meer zo.

Of het meldpunt voor dierenleed na 12 september nog zal blijven bestaan is echter maar vraag. Het thema rondom de ´animal cops´ is omstreden.

AD:´144 red een dier voldoet aan de verwachtingen´

cc/foto: Amazoncares

Geef een reactie

Laatste reacties (24)