110

250 kindhuwelijken per jaar in Nederland

In Nederland worden nog altijd jaarlijks zo’n 250 illegale kindhuwelijken gesloten. Dat staat in een rapport, geschreven in opdracht van minister Asscher van Sociale Zaken.

In het onderzoek, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met de universiteit van Maastricht en Femmes for Freedom, werd gekeken naar de jaren 2013 en 2014. Exacte cijfers zijn moeilijk te achterhalen, omdat de huwelijken veelal in gesloten gemeeschappen worden gesloten. Volgens cijfers van de IND lag het aantal jaarlijkse kindhuwelijken op 29, maar dat blijkt nu stukken hoger te liggen.

Sinds vorig jaar is onder geen enkele voorwaarde een kindhuwelijk nog toegestaan. Overtreders van de wet kunnen een celstraf van twee jaar tegemoet zien. Minister Asscher reageerde geschrokken op de uitkomst: ‘Kinderen horen naar school te gaan en plezier te maken, niet te trouwen.’

Van het totaal aantal kindhuwelijken in 2013 en 2014 waren er zo’n 160 onder asielzoekers. Vooral binnen de Somalische gemeenschap is het trouwen met een minderjarige iets dat relatief vaker voorkomt dan binnen andere gemeenschappen. De huwelijken worden meestal buiten het zicht van de autoriteiten gesloten, bijvoorbeeld in het buitenland.

Hoewel de verwachting is dat het aantal kindhuwelijken de komende jaren nog wat zal toenemen, met name doordat ook het aantal vluchtelingen toeneemt vanuit landen waar een minderjarige huwen wel toegestaan is. Maar uit de statistieken blijkt ook een klein lichtpuntje: de meeste minderjarigen die nu trouwen zijn 16 of 17 jaar, maar doordat ouders in toenemende mate belang hechten aan een goede opleiding, stijgt die leeftijd.

Wel blijft het van belang het fenomeen van het gedwongen huwelijk stevig aan te pakken, zo vindt ook het kabinet. De komende twee jaar wordt twee miljoen euro uitgetrokken om deze onvrijwillige huwelijken aan te pakken. Het geld wordt onder andere besteed aan de training van docenten, zodat zij sneller de signalen van een gedwongen huwelijk oppikken. Ook worden extra vrijwilligers opgeleid om het gedwongen huwelijk uit de taboesfeer te halen.

Bron: RTL Nieuws
Cc-beeld: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (110)