9

26 miljoen aan schadevergoedingen per jaar voor ex-verdachten

Door druk van politiek en maatschappij zouden teveel onschuldigen te snel en zwaar gestraft worden … Resultaat: vele miljoenen aan schadevergoedingen

Rechters in Nederland hebben het afgelopen jaar ruim 6.100 verdachten ten onrechte vast laten zetten. Drie keer het aantal vergeleken met tien jaar geleden. Kregen ex-verdachten toen nog 11 miljoen euro aan schadevergoedingen, is dat bedrag nu opgelopen tot 29 miljoen euro per jaar. Zouden de kosten voor advocaat en transport worden meegerekend komt dat bedrag uit op 28.8 miljoen euro. En dan is de 250 euro dat de staat moet betalen per dag dat iemand onterecht gedetineerd zat nog niet eens meegerekend. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag.

Gevangenis Rotterdam

De stijging van het aantal gedetineerden en dus de te betalen schadevergoedingen, komt doordat Nederlandse rechters vaak in een paar minuten al besluiten of een verdachte in voorarrest moet worden genomen. Dat zegt Geertjan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Nederlandse rechters denken daar te makkelijk over en nemen te weinig tijd voor dit soort beslissingen. Soms worden 20 à 30 zaken op een ochtend behandeld en is er maar een paar minuten per zaak.

Bijna de helft van alle gevangenen in Nederland zit in voorarrest en dat betekent dus vastzitten zonder veroordeling. Nederland staat daarmee bovenaan de ranglijst in het opleggen van voorlopige hechtenissen. Strafrechtadvocaat Van Oosten snapt niet waarom er niet sneller naar alternatieven wordt gezocht. Volgens de Raad voor de Rechtspraak is dat echter niet zo simpel als het lijkt.

Allemaal niet zo eenvoudig. (..) Voor een enkelband is een plan van aanpak van de reclassering nodig, dat duurt op zijn minst een maand. Het innemen van een paspoort heeft niet veel zin sinds het wegvallen van de Europese binnengrenzen. En bij het opleggen van een borgsom is het heel moeilijk te bepalen welk bedrag bewerkstelligt dat iemand zich meldt als dat nodig is.

Reclassering Nederland weerlegt dat argument en zegt dat een aanvraag simpel via hun website kan gebeuren en dat de procedure slechts enkele dagen duurt. Volgens de woordvoerder zet de rechter te snel mensen vast vanwege de politieke en maatschappelijke druk.

Er wordt voortdurend gehamerd op strenger straffen. (..) Die druk werkt door op de beslissingen van rechters. Ik ben als persrechter zelf eens platgebeld door het ministerie van Justitie; ik moest verantwoorden waarom een rechter-commissaris het voorarrest had geschorst van een verdachte die vervolgens een vrouw mishandelde bij een supermarkt. Rechters zijn er zich steeds van bewust dat zo’n schorsing veel commotie teweegbrengt.

Volkskrant: Schadevergoedingen ex-verdachten kosten 29 miljoen per jaar

Geef een reactie

Laatste reacties (9)