24

50 miljoen extra voor jeugdwerkloosheid

Werkloosheid onder jongeren twee keer hoger dan landelijk gemiddelde ... Ambassadeur aangesteld om te bemiddelen

Ministers Bussemaker van Onderwijs en Asscher van Werkgelegenheid trekken 50 miljoen euro extra uit om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De helft van dat bedrag zal besteed worden aan een programma om jongeren in het MBO langer door te laten studeren. De rest is voor een regionale aanpak van de werkloosheid.

Met het pakket maatregelen wil het kabinet de hoge werkloosheid onder jongeren te lijf gaan. Uit cijfers van het UWV en Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven blijkt dat de werkloosheid onder jongeren met dertig procent is gestegen. Eind december 2012 stonden er 71.000 jongeren (tot 27 jaar) ingeschreven bij de uitkeringsinstantie, ruim 16.000 meer dan het jaar daarvoor.

Momenteel is 15 procent van de jongeren werkloos, 5 procent meer dan in januari 2011. De werkloosheid onder de beroepsbevolking bedraagt 7,5 procent, en het aantal hoogopgeleide werklozen verdubbelde zelfs naar 8000.
Asscher en Bussemaker willen verder stageplekken en leerbanen stimuleren, en verder wordt er ook een ambassadeur aangesteld die moet bemiddelen tussen werkgevers en gemeentes. Vandaag debatteert de Kamer om 18:30 over de aanpak van de werkloosheid en de economische crisis.

Volkskrant: Kabinet trekt 50 miljoen uit voor jeugdwerkloosheid

Geef een reactie

Laatste reacties (24)