91

54 wetenschappers zeggen het: ‘schaliegas, doe het niet!’

Manifest van 54 hoogleraren gepresenteerd ... boren naar schaliegas economisch niet interessant ... schaliegas is intensieve fossiele industrie

Een grote groep hoogleraren op het gebied van duurzaamheid en milieu presenteert vandaag een manifest tegen boringen naar schaliegas in Nederland.

Schaliegas in Nederland is niet interessant en zal negatieve gevolgen hebben op het milieu en de natuur. Volgens d opstellers van de petitie is er in Nederland niet voldoende schaliegas aanwezig, hooguit tien procent van de gasvoorraad van Slochteren. Dat is voldoende voor ongeveer vijf jaar gas in Nederland. Maar die voorraad weegt niet op tegen de kosten die daarvoor gemaakt moeten, in totaal ongeveer 20 tot 30 miljoen. Volgens de hoogleraren kan de ecologische schade oplopen tot een veelvoud van dat bedrag.
Het manifest staat vandaag in dagblad Trouw. Het is een initiatief van hoogleraar duurzame transities Jan Rotmans en ondertekend door 54 andere hoogleraren uit Nederland.
In Amerika wordt al langer naar schaliegas geboord. Maar de winning in Nederland is veel lastiger dan in de Verenigde Staten. Het schaliegas zit hier dieper en daardoor kost het in relatie tot de opbrengst teveel energie om het uit de grond te halen. In Nederland zou heel dicht op elkaar geboord moeten worden en dat is lastig omdat we een hoge bevolkingsdichtheid hebben en veel bebouwing.
Volgens de hoogleraren die het manifest ondersteunen is schaliegas een zeer intensieve fossiele industrie met grote boortorens, vrachtwagens die af en aan rijden duizenden liters giftige chemicaliën per bron. Los van de schade aan de natuur is het economisch gezien niet interessant.
In Trouw zegt ex-minister Maria van der Hoeven, nu directeur van het Internationaal Energie-Agentschap dat schaliegas juist een ‘bondgenootschap’ kan zijn van duurzame energiebronnnen als zon en wind:

Vooral gas kan een brug vormen tussen niet schone energie van nu en de schonere energie van de toekomst.

De petitie verschijnt net voor de publicatie van het onderzoek naar de effecten van schaliegasboringen dat minister Kamp van Economische Zaken de Tweede Kamer heeft toegezegd. Zolang dat onderzoek er nog niet is, worden er in Nederland geen proefboringen gedaan.

cc foto: Daniel Foster

Geef een reactie

Laatste reacties (91)