89

55-plussers komen niet meer aan de bak

Oudere sollicitanten stuiten op een muur van vooroordelen

Werkgevers zijn niet geïnteresseerd in oudere werkzoekenden. Dat al langer heersende beeld wordt bevestigd door onderzoek van uitkeringsinstantie UWV.

Ouderen kunnen volgens Carry Goedhart, directrice van het expertisecentrum LEEF-tijd, zeer moeilijk aan een baan komen. Reden hiervoor zijn de vele vooroordelen onder werkgevers. Zo denken werkgevers bijvoorbeeld dat je ouderen niet overal voor kunt inzetten. Ook vinden ze hen niet productief. Wel  worden 55-plussers beschouwd als accuraat, klantgericht en betrouwbaar, maar kennelijk is dat niet voldoende reden ze in dienst te nemen
Niet alleen de negatieve beeldvorming zorgt ervoor dat ouderen onaantrekkelijk zijn voor werkgevers. CAO’s gooien roet in het eten voor de werklozen. Ouderen worden in de CAO’s namelijk anders behandeld; ze hebben bijvoorbeeld meer vrije dagen en flexibeler werktijden. Voor werkende ouderen pakt dat goed uit maar voor werkozen is het juist een belemmering.
Uit de publicatie UWV Kwartaal Verkenning blijkt dat in 2009 slechts één op de veertien 55 plusser aan een baan is gekomen.

Geef een reactie

Laatste reacties (89)