Laatste update 11:34
3

Plasterk, hoe vaak luistert de AIVD af?

De Raad van State wil dat minister Plasterk beter onderbouwt waarom hij weigert tapstatistieken van de AIVD te verstrekken. De minister weigert bekend te maken hoe vaak de AIVD e-mails en telefoongesprekken onderschept. Volgens de minister is het ‘in belang van veiligheid’ om het aantal onder de pet te houden, maar dat vindt de RvS onvoldoende onderbouwing.

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) ziet tapstatistieken niet als staatsgeheime informatie. Dat Plasterk dat wel doet, is daarom opmerkelijk. Volgens de minister geven de tapstatistieken de werkwijze van de AIVD weer, doordat ze inzicht geven in de aard en omvang van het tappen.

Reporter Radio wilde echter alleen de tapstatistieken van de AIVD inzien. Een journalist had op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gevraagd om de statistieken in te zien over het aantal keren dat de minister in de jaren 2002-2008 en 2010-2012 de AIVD toestemming heeft gegeven om te tappen, maar Plasterk weigerde de gegevens te overhandigen.  De Raad van State schrijft daarom nu:

De minister had beter moeten motiveren waarom tapstatistieken, al dan niet in combinatie met al eerder openbaar gemaakte informatie, inzicht zouden geven in de aard en omvang van de werkwijze van de AIVD.

NRC:  Plasterk moet niet verstrekken tapgegevens motiveren

cc-foto: FaceMePls

Geef een reactie

Laatste reacties (3)