64

Steeds meer vluchtelingen vluchten uit Nederland

Het aantal vluchtelingen dat ontmoedigd raakt door de Nederlandse asielprocedure en vrijwillig vertrekt, stijgt. Dat blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) die migranten helpt bij een vrijwillige terugkeer.

In december bereikte de uitstroom een piek: 316 vluchtelingen kozen vrijwillig voor vertrek. In het gehele jaar 2015 werkten 3000 migranten mee aan hun terugkeer. Met name Irakezen. Daarbij gaat het zowel om migranten die nog maar net in Nederland waren, als vluchtelingen of migranten die al jaren in het land verbleven. Het aantal van 2015 betekende een stijging ten opzichte van het jaar ervoor: in 2014 kozen 2269 mensen voor een vrijwillig vertrek.

Procentueel valt het aantal vluchtelingen en migranten dat vrijwillig terugkeert overigens mee. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ving in 2015 ruim 47 duizend mensen op. In 2014 waren dat er 25 duizend.

Een woordvoerder van IOM zegt in de Volkskrant:

Onder de huidige hoge instroom van asielzoekers zijn er relatief veel die snel na aankomst kiezen voor vrijwillige terugkeer. Ze raken ontmoedigd omdat het lang duurt om asiel te krijgen en om hun familie over te laten komen.

Nog maar een jaar geleden duurde het vier tot zes weken voordat vluchtelingen hun asielprocedure konden starten. Dat is inmiddels opgelopen tot wel zes maanden. Twee maanden geleden maakte het kabinet bekend dat het asielzoekers die mogen blijven lastiger wordt gemaakt hun gezin na te laten reizen.

Zaterdag maakte een Iraakse man in de noodopvang voor asielzoekers in Alphen aan den Rijn een einde aan zijn leven. De man was naar verluidt gefrustreerd over de procedures rond zijn asielaanvraag en de lange wachttijd. Volgens Akram Shawki van de Alphense vrijwilligersorganisatie Hoop voor Vluchtelingen stond de Irakees onder grote druk nadat zijn vrouw had gebeld om te zeggen dat het geld op was en ze met de kinderen op straat kwam te staan. Daarop wilde hij terug naar Irak, maar liep hij volgens Shawki vast in de bureaucratie.

Bron: Volkskrant
Cc-foto

Geef een reactie

Laatste reacties (64)