15

’80 procent van de dierproeven niet nodig’

Veel proefdieren zouden niet hoeven te sterven… Wetenschappers niet kritisch genoeg vanwege kosten

We gebruiken onnodig veel dieren voor dierproeven. Als we dierproeven beter zouden uitvoeren, zouden we tot wel 80 procent minder dieren hoeven te gebruiken.

Dat zegt hoogleraar proefdierkunde Merel Ritskes-Hoitinga zaterdag in een interview in Dagblad Trouw.

Merel Ritskes-Hoitinga is ook hoofd van het dierenlaboratorium op het universiteitsterrein aan het Radboud UMC in Nijmegen. Ze doet haar uitspraak naar aanleiding van het debat dat is ontstaan over het houden van dierproeven met labradors aan de Universiteit in Maastricht. Er werd geprotesteerd, medewerkers werden bedreigd, er kwam een stille tocht en de universiteit besloot vervolgens het onderzoek op te schorten.

Ritskes-Hoitinga is vooral tegen slechte research en slechte uitvoering van dierproeven. Zij zegt hierover in Trouw:

Mijn overtuiging is dat tachtig procent van de dierproeven niet goed is opgezet, omdat aan de basisvoorwaarden voor goed wetenschappelijk onderzoek niet is voldaan, zoals het willekeurig verdelen van proefdieren over onderzoeksgroepen, en het blind werken (zodat onderzoekers niet weten welke dieren een echt proefmedicijn of een placebo krijgen). Ik heb bij Unilever gewerkt, daar keek bij elk onderzoek een statisticus mee. Aan de universiteiten worden die vanwege de kosten vaak niet ingeschakeld. Wetenschappers hebben vaak de beschikbare literatuur niet goed gelezen, en geen kritische keuzes gemaakt.

Volgens Ritskes-Hoitinga ligt een van de oorzaken van dit probleem in de perverse prikkels in het wetenschapssysteem. Omdat wetenschappers steeds sneller en meer willen publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en die tijdschriften geen strenge eisen stellen aan de dierproeven die ze voor die onderzoeken moeten houden.

Wat er met de labradors uit Maastricht gaat gebeuren is overigens nog onduidelijk. Het nieuws dat de Universiteit de proeven alsnog door zou zetten omdat ze medisch noodzakelijk waren, wordt ontkent door de universiteit. Een interne commissie buigt zich nu over de kwestie.

Lees ook: ‘Slechte behandeling proefdieren kan Nederland miljoenen kosten

Het volledige interview staat zaterdag in de papieren versie van Trouw.

CC foto: Understanding Animal Research

Geef een reactie

Laatste reacties (15)