30

Aanleg A4 Midden-Delfland leidt tot overschrijding EU-norm

Uit berekeningen van onderzoeksbureau MOB blijkt dat de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2) door de aanleg van de A4 Midden-Delfland met 20 procent wordt overschreden.

Dat is onder andere te wijten aan het besluit van dit kabinet om de kilometerheffing te schrappen. Aanleg van de nieuwe weg zal daarmee op termijn leiden tot forse boetes van de Europese Commissie.

Dat meldt Vroege Vogels. Met de kilometerheffing wilde het vorige kabinet het wegverkeer verminderen. In de berekeningen voor de luchtkwaliteit langs de A4 Midden-Delfland nam Rijkswaterstaat deze afname van het aantal auto’s en vrachtwagens mee. Nu het huidige kabinet een streep door de kilometerheffing heeft gehaald, stijgt het verwachte wegverkeer over de A4 Midden-Delfland. Een slechtere luchtkwaliteit is het gevolg.

MOB heeft het Tracébesluit voor de A4 Midden-Delfland als uitgangspunt genomen. In het onderzoek zijn dezelfde modellen gebruikt die Rijkswaterstaat in de doorrekening van dit besluit heeft gehanteerd. Naast de effecten door het schrappen van de kilometerheffing heeft MOB ook rekening gehouden met een rapport van TNO waaruit blijkt dat vrachtwagens in de praktijk meer NO2 blijken uit te stoten dan verwacht. In de cijfers van Rijkswaterstaat was daar geen rekening mee gehouden.

Uit de berekeningen van MOB blijkt dat de lucht ter hoogte van het Kethelplein in Schiedam, waar de nieuwe A4 Midden-Delfland in 2015 moet aanhaken op de A20, 51 microgram NO2 zal bevatten in plaats van de norm van 40 microgram. Deze Europese norm gaat vanaf 2015 voor Nederland gelden. In het Tracébesluit kwam Rijkswaterstaat uit op een waarde van 38 microgram.

De resultaten van het onderzoek van MOB heeft Milieudefensie ingebracht in het beroepschrift tegen het Tracébesluit A4 Midden-Delfland, dat door onder andere de Milieufederatie Zuid-Holland vandaag is ingediend bij de Raad van State.

Nederland heeft tot 2015 uitstel gekregen voor het voldoen aan de Europese normen voor NO2-concentraties. Vanaf die datum worden overschrijdingen niet meer getolereerd en dus beboet. Uit ervaringen met andere milieuwetgeving blijkt dat de Europese Commissie hoge dwangsommen opvoert die overheden dwingen maatregelen te nemen.

Milieudefensie roept het kabinet op de Europese milieuwetgeving in acht te nemen. Willem Verhaak, campagneleider Verkeer van Milieudefensie:

De Europese wetgeving is er niet voor niets. Het beschermt de burger tegen een ongezonde leefomgeving. Daarom moet het kabinet kiezen: óf een kilometerbeprijzing óf geen nieuwe wegen. Anders krijgt het volgende kabinet letterlijk de rekening gepresenteerd.

Foto CC: F.d.W.

Geef een reactie

Laatste reacties (30)