79

‘Aannames radicalisering moslimjongeren kloppen niet’

Kans op radicalisering het grootst bij goed gëintegreerde jongeren

De kans dat moslimjongeren radicaliseren is het grootst als zij goed geïntegreerd zijn. Het gaat niet zozeer om mensen met een lage sociaal-economische status, kanslozen, gefrustreerden of mensen met psychiatrische afwijkingen. Dat stelt Marion van San, die al jaren onderzoek doet naar families van jongeren die naar Syrië zijn afgereisd. Vandaag wordt zij gehoord door de commissie Radicalisering in het Vlaams Parlement.

In een opiniestuk in de Vlaamse krant De Standaard zegt ze:

Ik durf de hypothese aan dat hoe beter jongeren geïntegreerd zijn, hoe groter de kans is dat zij radicaliseren. (…) Dat jongeren die vanuit Europa naar Syrië vertrekken, vooral slachtoffers zijn van een samenleving die hen niet accepteert en waarin ze geen kansen krijgen – een stelling die onder meer professor Rik Coolsaet naar voren bracht – wordt in ieder geval niet door de feiten ondersteund. Ook de Belgische gezinnen waaruit jongeren vertrokken zijn, zijn niet allemaal afkomstig uit de lagere klasse.

Vaak gaat het over jongeren die zich in sterke mate richten op de Westerse samenleving, jongeren die uitgingen, alcohol gebruikten, vaak softdrugs. Van San:

Zij streven sociale acceptatie na en doen er alles aan om zich te integreren. Het gevolg daarvan is dat zij hogere maatschappelijke verwachtingen hebben dan anderen en vaak gevoeliger zijn voor uitsluiting en (vermeende) discriminatie. Bij negatieve ervaringen kunnen ze zich afkeren van de samenleving en hun heil zoeken in een deviante groepsidentiteit.

Van San waarschuwt wel dat haar visie niet gebruikt mag worden “om te morrelen aan de fundamenten van het armoedebeleid, of geen werk meer te maken van het bestrijden van de discriminatie op de arbeidsmarkt. Maar men moet niet de illusie koesteren dat de [nu aangedragen] maatregelen radicalisme en extremisme zullen tegengaan.”

CC- foto

Geef een reactie

Laatste reacties (79)