116

Aanpak scheefwonen faalt regelrecht

Honderdduizenden zitten in goedkope sociale woningen waar ze niet thuishoren ... Wachtlijsten, woningnood veroorzaakt door verhuisweigeraars

De sociale woningen in Nederland worden bezet gehouden door huishoudens waar ze niet voor bedoeld zijn. De zogenaamde scheefwoners hebben een te hoog inkomen om nog langer in aanmerking te komen voor de gesubsidieerde woningen maar weigeren te verhuizen. Het kabinet heeft de aanpak van het probleem tot speerpunt gemaakt maar minister Blok slaat vooralsnog geen deuk in een pakje boter.


De NOS heeft een onderzoeksrapport naar het scheefwonen in handen gekregen.

547.000 huishoudens verdienen eigenlijk te veel om recht te hebben op een gesubsidieerde woning. Daarnaast zijn er nog eens 332.000 huishoudens met een te laag inkomen voor de huur die betaald moet worden. Ook dat is niet de bedoeling; zij krijgen meer huurtoeslag dan nodig. (…) Blok gaf corporaties de afgelopen jaren de ruimte om de huren voor de hogere inkomens extra te verhogen. Dat moest een prikkel geven om door te stromen. Maar deze aanpak werkt niet, zegt bijna driekwart van de 57 woningcorporaties die vragen van de NOS over het scheefwonen beantwoordden. “De doorstroming stokt, dat is duidelijk”, stelt ook een woordvoerder van Aedes, de belangenbehartiger van de corporaties.

Aedes is overigens samen met de Woonbond opdrachtgever van het onderzoek. 

Uit het rapport blijkt dat het om een zeer lastig aan te pakken probleem gaat. De onderzoekers constateren:

“Het probleem” bestaat al vele jaren en dat geeft direct aan dat er geen makkelijke oplossingen voor bestaan. Te meer omdat scheefheid voor een deel ontstaat door scheefgroei. Passend toegewezen huishoudens kunnen (kort) daarna scheefwonen doordat het inkomen snel gestegen of juist snel gedaald is. Meer dan 100.000 huishoudens groeien jaarlijks de doelgroep van de huurtoeslag uit, of vallen er juist in terug. Gedwongen en massale verhuizingen zijn in zo’n situatie niet aan de orde. Om die reden zijn er geen snelle oplossingen voor het probleem te vinden en ligt de sleutel voor terugdringing in een combinatie van maatregelen. 

In het rapport wordt een reeks maatregelen voor zwel de korte als langer termijn aanbevolen maar de opdrachtgevers Aedes en Woonbond kunnen het daar niet over eens worden. Daarom is het rapport nu gelekt, valt op te maken uit de berichtgeving:

Over wat er nu verder moet gebeuren, is discussie ontstaan tussen Aedes en de huurdersvereniging Woonbond. In een ‘sociaal huurakkoord’ spraken beide organisaties deze zomer af de huurstijgingen voorlopig te matigen. Blok heeft dat advies overgenomen. De corporaties zouden daarbij graag een uitzondering maken voor de grootste scheefwoners. In hun ogen is het onrechtvaardig als die niet de huur betalen die zij kunnen opbrengen. Maar de Woonbond is weinig enthousiast over verdere huurverhogingen in welke vorm dan ook. Dat is volgens ingewijden ook de reden dat dit nieuwe onderzoek naar scheefwonen, dat nu in handen is van de NOS, al bijna anderhalve maand op de plank ligt.

cc-foto: CorporatieNL

Geef een reactie

Laatste reacties (116)