6

Aantal artsen met uitkering in 2 jaar met 80 procent gestegen

Financiële onzekerheid ziekenhuizen mogelijke oorzaak ... Medisch specialisten nog steeds veel minder vaak werkloos dan andere beroepen

Terwijl banen voor artsen opnieuw schaarser worden, stijgt het aantal dokters met een WW-uitkering, dat meldt het vaktijdschrift Medisch Contact. Mogelijke oorzaak is de financiële onzekerheid bij veel ziekenhuizen. Het vakblad schrijft op basis van UWV-cijfers dat in maart 327 ziekenhuisspecialisten, huisartsen en basisartsen een werkloosheidsuitkering ontvingen. Wat, vergeleken met twee jaar geleden, neerkomt op een stijging van 80 procent.

Vooral het aantal medisch specialisten met een uitkering is opvallend hoog: 168. Een stijging van 66 procent ten opzichte van twee jaar geleden. De vijf specialismen met het hoogste aantal werkloze artsen zijn interne geneeskunde (25), chirurgie (19), orthopedische chirurgie (19), gynaecologie (15) en kno (10).

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) onderkent de problemen, maar vreest dat de vele veranderingen in de ziekenhuissector en de onzekere economische verwachting het zicht op een snelle oplossing vertroebelen. Om het probleem niet te verergeren heeft de OMS het aantal opleidingsplaatsen voor aiossen de komende jaren teruggeschroefd. Het opleiden van medisch specialisten is een zeer kostbare aangelegenheid. Een woordvoerder van OMS laat weten:

Medisch specialisten horen aan de operatietafel te staan en niet achter de geraniums te zitten. Dat is maatschappelijke kapitaalvernietiging

Vergeleken met de rest van de beroepsbevolking blijft het werkloosheidspercentage onder artsen overigens achter. Van de ruim 23.000 specialisten hebben er nu 168 een uitkering, wat neerkomt op 0,7 procent. Het totale percentage werklozen van de Nederlandse beroepsbevolking ligt volgens het CBS momenteel op 8,7 procent.

cc-foto: mystic_mabel

Geef een reactie

Laatste reacties (6)