43

Aantal asielzoekers in 2010 sterk gedaald

Cijfers van het CBS tonen daling van 11 procent ten opzichte van 2009

Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt is in 2010 ten opzichte van 2009 sterk gedaald. In 2010 vroegen 13,3 duizend mensen asiel aan: Dat is een daling van 11 procent. De uitkomsten staan in schril contrast met het beeld dat Geert Wilders en Gerd Leers schetsen.

Hoewel van alle asielzoekers bijna de helft uit Somalië, Irak en Afghanistan kwam, is het aantal asielzoekers uit Somalië en Irak sterk gedaald.

De afname van het aantal asielzoekers komt onder andere door het afschaffen van de categoriale bescherming voor de groep. Bij de categoriale bescherming konden asielzoekers op basis, anders dan de individuele, een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen indien de veiligheids- en mensenrechtensituatie in het thuisland zeer zorgwekkend was.

Sinds mei 2009 wordt er geen categoriale bescherming geboden aan asielzoekers uit Centraal- en Zuid-Somalië. Asielzoekers uit Centraal-Irak kunnen sinds november 2008 niet op basis van categoriale bescherming in Nederland terecht.

CBS: Minder asielzoekers in 2010

Geef een reactie

Laatste reacties (43)