6

Aantal bedreigde vogelsoorten groeit

Wereldwijd meer dan een kwart van alle vogelsoorten met uitsterven bedreigd

De internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN heeft donderdag een Rode Lijst gepubliceerd waaruit blijkt dat meer dan een kwart van alle vogelsoorten in meer of mindere mate met uitsterven wordt bedreigd. Hoewel het voornamelijk tropische vogels betreft, komen ook Nederlandse soorten voor op de lijst. Dat meldt onder meer RTL.

De situatie van meer dan honderd vogelsoorten in de Amazone is sterk achteruit gegaan. Volgens de IUCN komt dit door de kap van het regenwoud.

In Nederland zijn het voornamelijk de grutto en de veldleeuwerik die het zwaar hebben. Ook moerasvogels als de roerdomp komen op de lijst voor.

Positief punt uit de publicatie: de Rode Lijst toont aan dat intensieve bescherming van bedreigde vogels helpt. In Nederland zijn bijvoorbeeld de lepelaar en de ooievaar niet langer met uitsterven bedreigd doordat hun situatie door beschermingsmaatregelen is verbeterd.

Op de dag van publicatie van de Rode Lijst meldt dagblad Trouw dat in de provincie Friesland weer veel vernielingen van nesten van roofvogels plaatsvindt. Er zijn dit jaar alleen al 21 buizerds overleden door het eten van vergiftigd aas. Verder is er ook sprake van kapotgeprikte nesten, nesten die uit de bomen worden gehaald of beschoten worden. Bij de politie zijn zo’n 43 meldingen van ‘roofvogelvervolging’ gedaan.

Elk jaar worden in Friesland talloze roofvogelnesten vernield of beschoten. Kiekendieven, buizerds, torenvalken en haviken zijn voornamelijk het doelwit.

Trouw: Weer veel roofvogelnesten Friesland vernield
RTL: Wereldwijde toename bedreigde vogels

cc-foto: Remy Remmerswaal

Geef een reactie

Laatste reacties (6)