10

Aantal klachten van arbeidsmigranten verdubbeld

Sprake van mensonterende situaties ... Uitzendbureaus trekken zich niets van klachten aan

Het aantal klachten over de leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten is sinds vorig jaar augustus verdubbeld. De meeste klachten gaan over financiële uitbuiting en de leefomstandigheden. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA).

Volgens het SKIA gaat het bij 30 tot 40 procent van de meldingen om ‘mensonterende’ situaties. Ook Migrada, een belangenvereniging voor arbeidsmigranten meldt een stijging. De organisatie ontving 40% meer klachten dan vorig jaar.

Een verklaring voor deze ontwikkeling kan gezocht worden in het feit dat de taalbarrière is verdwenen. Migranten uit de MOE-landen kunnen in hun moedertaal hun klachten kwijt.

Het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus, dat sinds half maart door de overheid is geïnitieerd, heeft al 150 meldingen ontvangen. Daar ging het vooral om arbeidsmigranten die financieel zijn uitgebuit, maar ook om werkgevers die malafide concurrenten melden.  

NRC: Forse toename aantal klachten over uitbuiting arbeidsmigranten

Geef een reactie

Laatste reacties (10)