11

Aantal leerplichtige leerlingen dat thuis zit stijgt opnieuw

Wederom is het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet op school verschijnt gestegen. Waren het in 2017 nog 4200 leerlingen die verstek lieten gaan, vorig jaar was dit aantal al opgelopen naar bijna 4500. Het gaat hier om een groep die door zeer uiteenlopende oorzaken niet in de klas zit. Het zijn leerlingen die bijvoorbeeld worden gepest, of kinderen die kampen met fysieke of psychische problemen. Soms zijn ze net in Nederland of bevinden ze zich in de criminaliteit.

Minister Arie Slob, verantwoordelijk voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, is ontevreden. “Het is wel duidelijk dat de door het vorige kabinet gestelde ambitie – in 2020 geen enkel kind dat lang thuiszit – niet gehaald wordt.” Zo’n een of twee op de duizend Nederlandse leerlingen verzuimen voor langere tijd. Waar oude gevallen worden opgelost, komen er toch steeds weer nieuwe bij, zegt Slob.

Kinderombudsman Dullaert heeft een oplossing bedacht die zal worden overgenomen door het kabinet. Als een kind voortaan meer dan vier weken afwezig is, bepaalt een daartoe aangestelde regisseur per regio wat er moet gebeuren met die leerling. Teveel partijen zijn bezig met een kind zonder tot elkaar te komen. Daarom wil Dullaert iemand die alles bij elkaar brengt om zodoende eerder een kind te kunnen helpen.

Cc-foto: Jessica Wilson

 

Geef een reactie

Laatste reacties (11)