7

Aantal veefabrieken dik verdubbeld

Milieudefensie trekt aan de bel: Megastallen zijn gevaar voor de volksgezondheid, schadelijk voor dierenwelzijn en ontsierend voor het landschap

Het aantal zeer grote veehouderijen is sinds 2005 meer dan verdubbeld. De belangrijkste veehouderijprovincies tellen op dit moment 242 veefabrieken voor koeien en varkens (140 voor koeien en 102 voor varkens). Vijf jaar geleden waren dat er 95 (31 voor koeien en 64 voor varkens). De stichting Milieudefensie trekt aan de bel. De megastallen ontsieren niet alleen het landschap, ze vormen ook een gevaar voor de volksgezondheid door de uitstoot van fijnstof. Ze zijn bovendien een broedplaats voor ziektekiemen.

Het gaat om cijfers over veefabrieken in Noord-Brabant, Overijssel, Limburg en Gelderland afkomstig van Alterra (het kennisinstituut van de Universiteit Wageningen) en van het Bestand Veehouderij Bedrijven. De vier provincies huisvesten het leeuwendeel van het aantal megastallen in Nederland. Voor de andere provincies zijn geen volledige gegevens beschikbaar, zo meldt Milieudefensie vandaag op haar website:

Vooral het aantal veefabrieken voor koeien is sterk toegenomen. In de praktijk betekent dit onder andere dat de runderen niet meer in de wei mogen grazen. Veefabrieken schaden echter niet alleen het welzijn van dieren. De enorme productie van mest zorgt voor een grote milieulast. Daarnaast ontsieren de enorme complexen het landschap.
Bovendien vormen megastallen een risico voor de gezondheid van omwonenden. Megastallen zorgen voor veel uitstoot van fijnstof en zijn een broedplaats voor ziektekiemen. Zo overleed vorig jaar een Nederlandse vrouw door besmetting met de resistente ESBL-bacterie. Een ander recent voorbeeld waarbij in Nederland doden vielen is de uitbraak van de Q-koorts.

Lees verder bij Milieudefensie: Aantal veefabrieken meer dan verdubbeld

Geef een reactie

Laatste reacties (7)