53

Aanval op crisisbelasting topinkomens

Belastingadviseurs pushen bezwaarschriften tegen maatregel Lenteakkoord met beroep op mensenrechtenverdrag

Belastingadviseurs gaan hun klanten aanraden bezwaarschriften in te dienen tegen de crisisheffing uit het Lente-akkoord. De ‘gedupeerden’ zouden zich kunnen beroepen op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Zuidas
De crisisbelasting is een extra eenmalige heffing van 16 procent die betaald moet worden over de salarissen van de duurbetaalde werknemers. De adviseurs vinden dat bijvoorbeeld bonussen moeten worden uitgezonderd van de heffing. Nadat de maatregel uit het Lente-akkoord vorig jaar bekend werd ontstond er al commotie onder de doelgroep. Zo vreesde de KNVB dat voetbalclubs door de maatregel getroffen zouden worden.

NRC Handelsblad schrijft:

Advieskantoor KPMG Meijburg & Co verwacht dat een rechtszaak een goede kans van slagen zal hebben. De belastingadviseurs zijn extra gemotiveerd door een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem vorige week. Het hof oordeelde in een andere belastingzaak dat wetgeving met terugwerkende kracht botst met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De zaak zou een half miljard op moeten leveren.

cc-foto: Jeroen Krah

Geef een reactie

Laatste reacties (53)