27

Verrassing: jaarbudget gemeenten voor jeugdzorg wéér vroegtijdig op

Het aantal kinderen dat behoefte heeft aan jeugdzorg groeit, terwijl bij veel gemeenten het budget daarvoor al op is. Dat blijkt uit eigen onderzoek van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur, uitgevoerd onder 228 gemeentebesturen.

De NOS schrijft:

Bij de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten was de verwachting dat gemeenten kinderen met maatwerk en lichtere zorg efficiënter konden helpen. Ieder jaar wordt er daarom verder op het jeugdzorgbudget bezuinigd.

Niet alleen het aantal zorgaanvragen stijgt, ook de hulpvraag waarmee de kinderen komen wordt zwaarder. De ondervraagde gemeenten zitten in de problemen voor het restant van 2017, aangezien nog los van alle nieuwe aanvragen, ook de reeds toegewezen zorg betaald moet worden. Dat komt in de helft van de gemeenten nu uit eigen fondsen, maar ook dat is in veel gevallen niet voldoende.

Driekwart van de gemeenten wil maatregelen nemen om verdere problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld door strengere afspraken te maken met zorgaanbieders. Ook zijn er gemeenten die overwegen de wachttijden op te laten lopen of zelfs volledige patiëntenstoppen in te voeren.

Dat de budgetten voor dit jaar op zijn, komt niet als een verrassing. Sinds per 1 januari 2015 het kabinet de jeugdzorg overhevelde naar gemeenten, komen diezelfde gemeenten elk jaar in de knel. De gedachte was dat jeugdzorg beter georganiseerd zou kunnen worden op lokaal niveau, in plaats daarvan levert de maatregel gemeenten een bureaucratische kostenpost op van enkele miljoenen. Geld dat dus niet naar de zorg gaat. Omdat daarnaast ook nog eens wordt bezuinigd op het jaarlijkse budget, komen gemeenten in de knel. In eenzelfde onderzoek van de NOS vorig jaar werd al voorspeld dat ook in 2017 tekorten zouden ontstaan. 90 procent van de ondervraagde gemeenten vreest in 2018 wederom niet voldoende zorg te kunnen aanbieden.

Geef een reactie

Laatste reacties (27)