14

Aardgas verdwijnt uit Nederlandse huishoudens, maar pas in 2050

Het gaat nog wel even duren, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat aardgas volledig uit de Nederlandse huishoudens verdwijnt. In de Energieagenda van het kabinet staat onder meer dat er geen nieuwe gasinfrastructuur zal worden aangelegd en dat de aansluitplicht zal worden geschrapt.

De Nederlandse economie moet in 2050 vrijwel CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat de verwarming van huizen en kantoren in de toekomst zal worden overgenomen door warmtenetten die worden gevoed door bijvoorbeeld restwarmte uit industrie, afvalverbranding en warm water uit geothermie. Ook van het gasstel in de keuken zal afscheid genomen moeten worden: in de toekomst zal koken uitsluitend nog elektrisch gebeuren.

De Energieagenda vloeit voort uit het Klimaatakkoord in Parijs dat vorig jaar is afgesloten. Daarin is afgesproken dat de uitstoot van CO2 in 2050 tot bijna nul moet zijn gereduceerd. Juridisch heeft Nederland zich aan deze doelen verplicht. Werkgevers- en werknemersorganisaties, milieuorganisaties en talloze andere partijen hebben nu samen met het kabinet bindende afspraken gemaakt over het reduceren van de CO2-uitstoot door de energieopwekking 16 procent groener te maken in 2023.

De transitie naar een gasloze maatschappij zal geleidelijk gaan. Eerst zijn de nieuwe wijken aan de beurt, daarna volgen woonblokken waar grote renovaties zijn voorzien. Het kabinet wil dat de gemeenten de regie voeren bij de verbouwing.

Het is overigens niet zo dat aardgas volledig zal verdwijnen: in de industrie blijft gas, net als andere fossiele brandstoffen een rol spelen.

Milieuorganisaties worden niet enthousiast van de plannen van minister Kamp. Uiteindelijk doet hij te weinig. Zo noemt Natuur en Milieu het “een schrale energieagenda die te weinig bouwstenen bevat om het klimaatprobleem daadwerkelijk aan te pakken”. Natuur en Milieu:

[…] Deze energieagenda voor Nederland steekt bleekjes af tegen de ambitieuze maatregelen die vorig jaar in Parijs zijn afgesproken […] Met deze agenda neemt Nederland geen serieuze maatregelen tegen het klimaatprobleem. Terwijl er geen tijd te verliezen is: nu moet de minister maatregelen nemen op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en een effectieve CO2 prijs. In plaats van afscheid te nemen van kolen of aardgas uit de gebouwde omgeving, houdt deze agenda alle mogelijkheden open. Dit komt niet tegemoet aan de wens voor een duidelijk lange termijn beleid voor energie en klimaat.

Foto: Aardgas pompstation, door Siebe Schootstra

Geef een reactie

Laatste reacties (14)