23

Aboutaleb: Verwarde personen belanden nog te vaak in politiecel

Burgemeester pleit voor “psycholance” en gratis medicatie bij psychoses

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb maakt zich grote zorgen over de sterke toename van het aantal keren dat de politie moet optreden bij overlast veroorzaakt door verwarde mensen. De politie heeft dit jaar al vaker in moeten grijpen dan in heel 2014. Aboutaleb pleit nu voor een speciale ambulance en voor gratis medicatie bij psychoses.

Dit voorjaar concludeerde de politie al dat het aantal incidenten waarbij verwarde personen betrokken zouden zijn, tussen 2011 en 2014 met bijna de helft is toegenomen. Nu is het al zo dat de politie in 30 procent van de gevallen verwarde mensen na een incident rechtstreeks naar de geestelijke gezondheidszorg brengt. Maar Aboutaleb is van mening dat de politie ook in eerste instantie niet de juiste organisatie is om met deze verwarde mensen om te gaan.

Wanneer verwarde mensen dreigen zichzelf iets aan te doen of voor overlast zorgen, is het vaak de politie die als eerste ter plekke is. Hierbij wordt dan vaak niet gekeken of het om een psychose gaat, maar worden mensen als elke andere verdachte behandeld. Wanneer de politie dat nodig acht worden de mensen geboeid afgevoerd, waar zij in een cel soms uren moeten wachten tot er een arts ter plekke is. Pas daarna wordt een zorginstelling ingeschakeld. Voor een verward persoon is dit vaak een bedreigende en zelfs traumatische ervaring.

Omdat de overlast vaak al begint bij iemand die simpelweg geen medicijnen heeft of deze niet heeft ingenomen, pleit Aboutaleb voor het afschaffen van het eigen risico voor de medicijnen. ‘Bij de GGZ-sector ontvangen patiënten een briefje met daarop het medicijn dat ze moeten halen. Dat doen ze vaak niet, omdat ze dan een eigen risico moeten betalen,’ zegt de burgemeester in het AD. Ook wil hij dat verwarde mensen niet langer worden opgehaald met een politiewagen, maar met een “psycholance”, een ambulance met verplegers gespecialiseerd in de omgang met verwarde personen. In Amsterdam wordt al bijna een jaar een tot dusver succesvolle proef met zo’n speciale ziekenwagen gehouden. 

Gisteren werd door het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het “Aanjaagteam verwarde personen” gepresenteerd. Dit team moet voor komende zomer een eenduidig plan opstellen over hoe gemeenten met verwarde personen om moeten gaan. 

Volgens Aboutaleb is dit een prima idee, maar voegt wel toe: ‘Deze maatregelen vragen niet om nadere bestudering, maar om actie.’

cc-beeld: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (23)