77

Rumoer bij Universiteiten: Academici in verzet tegen Pieter Duisenberg

De aanstelling van Pieter Duisenberg (VVD) als hoofd van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) kan rekenen op flink wat protest. In een petitie, die nu al meer dan 1.700 keer ondertekend is, wijzen leden van de academische gemeenschap Duisenberg onherroepelijk af als vertegenwoordiger.

Eerder deed de Amsterdamse Studentenraad al een oproep aan de Universiteit van Amsterdam. Ze hadden zo’n groot probleem met Duisenberg als voorzitter, dat als hij niet op zou stappen de UvA van hen maar uit de VSNU moest stappen.

Duisenberg is onder andere omstreden omdat hij onderzoek wil doen naar de politieke kleur en overtuigingen van universitaire medewerkers en wetenschappers. Duisenberg heeft er ook meerdere malen voor gepleit om studies die naar zijn mening onvoldoende relevant zijn, af te schaffen. De relevantie van die studies zou hij dan af willen laten hangen van de arbeidsmarkt.

De grootste kritiek op Duisenberg is dan ook, dat hij zijn vertrouwen eerder legt in de grillen van de economie dan in de autonomie van de wetenschap. Iets wat passend is voor een politicus van de VVD, maar niet passend is voorzitter van een overkoepelende organisatie die namens alle universiteiten spreekt. Duisenberg zou volgens de academici alles ondergeschikt maken aan politieke en economische doelstellingen, terwijl hij volgens hen geen enkele rekening houdt met academische vrijheid.

De academici zeggen dit nu hun afkeer voor Pieter Duisenberg als voorzitter via een petitie helder en duidelijk te willen maken, omdat de de besturen van de universiteiten zich tot nu toe zouden hebben verstopt achter ‘de gebruikelijke diplomatieke taal’.

Pieter Duisenberg is naar onze stellige overtuiging geen bestuurder die aandacht heeft voor het grotere belang van het hoger onderwijs in de samenleving. Hij is niet de geschikte persoon zijn om te vechten voor echte autonomie voor de universiteiten en hogescholen van dit land. Hij mist de geloofwaardigheid en het draagvlak die vereist zijn, om zijn nieuwe functie uit te oefenen.

Foto: CC Laauwen Media

 

 

Geef een reactie

Laatste reacties (77)