23

Advies Gezondheidsraad: Vaccineer ouderen en chronisch zieken eerst

Mensen boven de 60 jaar en ernstig of chronisch zieke mensen moeten als eerste het coronavaccin krijgen. Dat is het advies van de Gezondheidsraad aan het kabinet. Omdat er nog te weinig bekend is over de werking van de vaccins die mogelijk begin 2021 al in beperkte hoeveelheid verkrijgbaar zijn, wordt gekozen om in eerste instantie ziekte en sterfte als gevolg van het coronavirus zo veel mogelijk te verminderen.

Omdat er in het begin waarschijnlijk maar weinig vaccins uit te delen zijn, moet ook binnen deze beperkte groep streng geselecteerd worden op voorrang. Helemaal bovenaan de lijst staan mensen op hoge leeftijd met ernstige aandoeningen. Wanneer zij niet zelf ingeënt kunnen worden, kan het vaccin worden toegediend aan de mensen in hun directe omgeving.

De kwetsbare groepen die voorrang moeten krijgen, zijn volgens de Gezondheidsraad mensen met ernstige aandoeningen aan hart of luchtwegen, diabetes mellitus, een chronische nierinsufficiëntie, afweerstoornissen, een verminderde weerstand tegen luchtweginfecties of met een verstandelijke beperking (wonend in instellingen verpleeghuisbewoners).

De raad – een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan – noemt het prioriteren van bevolkingsgroepen ‘een ingewikkelde kwestie’ waarbij zoveel mogelijk medisch-wetenschappelijke als ethische argumenten tegen elkaar zijn afgewogen.

Bij het advies is uitgegaan van de huidige situatie in de coronacrisis: een hoog aantal besmettingen en weinig informatie over de werking van de vaccins. Mocht het zo zijn dat bij de uitrol van de vaccins het aantal besmettingen juist erg laag is, dan adviseert de Gezondheidsraad juist jonge mensen – die veel sociale contacten hebben – als eerste te vaccineren. Op die manier wordt voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

Er is ook nog een derde scenario geschetst. Daarin wordt gemikt op het zoveel mogelijk voorkomen van maatschappelijke ontwrichting. Dat houdt in dat mensen in de zorg en in andere vitale sectoren, zoals veiligheid, onderwijs en openbaar bestuur, voorrang krijgen op de vaccinaties. Daarbij wordt wel als voorwaarde gegeven dat het ziekteverzuim of sterfte in die sectoren hoog is waardoor er een kans ontstaat dat deze sectoren uitvallen.

Bron: NOS, RTL Nieuws 

Geef een reactie

Laatste reacties (23)