54

Advies Remkes: verlaag maximumsnelheid en koop boeren uit

De commissie-Remkes vindt dat de maximumsnelheid omlaag moet. Ook adviseert de commissie het kabinet boeren uit te kopen. Die maatregelen moeten leiden tot een lagere stikstofuitstoot.

De commissie gaat minder ver dan menigeen van tevoren had gedacht. Remkes pleit ervoor de maatregelen vooral te nemen in de buurt van natuurgebieden. Ook moeten die natuurgebieden worden hersteld. De NOS schrijft:

Deze herstelmaatregelen verlopen nu te traag, vindt de commissie. Daarom moet deze aanpak worden geïntensiveerd en versneld. Hiervoor zouden het Rijk en de provincies extra geld moeten inzetten.

Veestapel
Nederland heeft de regels voor stikstofuitstoot (stikstofoxiden en ammoniak) jarenlang overtreden. In mei bepaalde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat daar een einde aan moet komen.

De landbouw is in Nederland de belangrijkste bron van stikstofuitstoot (ruim 40 procent). De commissie-Remkes is niet voor het plan van D66 en GroenLinks om de veestapel te halveren. NRC Handelsblad schrijft:

Zo’n reductie is „onvoldoende effectief” omdat er „grote verschillen” bestaan in de emissies van ammoniak in de veehouderij. Een algemene „stopperspremie” zou bovendien boeren belonen die slecht presteren wat betreft uitstoot.

Verkeer
Volgens de krant is de stikstofuitstoot van het wegverkeer verantwoordelijk voor ruim 6 procent van de stikstofschade aan de natuur. De uitstoot van stikstofdioxide zorgt er wel voor dat in Nederland veel kinderen astma krijgen. Bij bijna een op de vijf Nederlandse kinderen met astma wordt hun ziekte veroorzaakt door luchtvervuiling – het hoogste percentage in Europa.

Uit onderzoek dat TNO in 2016 uitvoerde, blijkt dat de maximumsnelheid grote invloed heeft op de stikstofuitstoot. Bij een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur is de uitstoot 12 procent hoger dan bij 120 kilometer per uur en maar liefst 40 procent hoger dan bij een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Geef een reactie

Laatste reacties (54)