13

Advocaat Ang Kiem Soei: ‘Hypocrisie is onbeschrijfelijk’

Update: Nederland haalt ambassadeur terug voor overleg … Advocaat: 'Afhandeling executie onmenselijk voor familie'

Bart Stapert, de advocaat van de Nederlander Ang Kiem Soei die in Indonesië is geëxecuteerd, is verbolgen over wat zijn cliënt en zijn familie is aangedaan. Soei was tot de dood veroordeeld wegens vermeende betrokkenheid bij de productie van xtc, maar zelf ontkende hij altijd zijn betrokkenheid.


Stapert noemt het hypocriet dat de executie is uitgevoerd. “Indonesië heeft in het verleden veel moeite gedaan om executie van zijn onderdanen te voorkomen.” Indonesische autoriteiten waren altijd principieel tegen executie van Indonesiërs in het buitenland, maar nu doen ze andere landen aan waar ze zelf een hekel aan hebben, vindt Stapert.

“Ze zeiden altijd: we willen niet dat jullie die doodstraf uitvoeren. Ze hebben niet gezegd dat die mensen geen eerlijk proces hebben gehad of andere argumenten. Nee, simpelweg ‘we willen niet dat jullie onze mensen executeren’.”

Voor de executie van Soei vond nog een ontmoeting plaats met zijn familie om afscheid te nemen. “Maar dat is in zo’n situatie natuurlijk altijd te kort”, aldus Stapert. Eén van de dochters van Soei kwam pas de middag voor de executie aan. Daarna zag de advocaat van een afstand hoe de executie plaatsvond. “We zagen eerst de auto’s naar de executieplaats rijden en even later hoorden we een knal, het klonk als één knal.”

De crematie van Soei vond vandaag plaats. Ook die gang van zaken heeft volgens Stapert onder onmenselijke omstandigheden plaatsgevonden. Familieleden van Soei mochten de schietwonden niet zien en daarom het lichaam niet wassen.

Koenders: “Het is diep triest dat hij en vijf anderen ter dood zijn gebracht”, reageert minister Koenders in een persbericht. “Ik leef mee met hun families, voor wie dit na jaren van onzekerheid een dramatische afloop is.”

Volgens advocaat Stapert was Ang dankbaar voor alle moeite die Nederland voor hem heeft gedaan. Nederland is volgens internationale verdragen verplicht er alles aan te doen om haar onderdanen te beschermen tegen de doodstraf. De Nederlandse regering heeft dan ook op hoog politiek niveau contact gehad met Indonesië om de ter dood veroordeling van Soei te voorkomen. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken), premier Rutte en zelfs koning Willem-Alexander hebben geprobeerd de Indonesische president Widodo over te halen. Toch werd Soei afgelopen nacht om 00.30 uur plaatselijke tijd samen met 5 andere buitenlanders geëxecuteerd voor een vuurpeloton.

Minister-president Rutte heeft een brief geschreven aan president Widodo en ik heb herhaaldelijk met mijn Indonesische collega gesproken. De Nederlandse ambassade in Jakarta heeft contact en samenwerking gezocht met landen die ook burgers op de lijst van te executeren personen hebben. Zelf heb ik met een aantal collega’s uit die landen gesproken. Ook heb ik deze week een speciaal gezant naar Indonesië gestuurd om de executie van de heer Ang bij de autoriteiten aan te kaarten.
“Daarnaast heeft de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie Mogherini op initiatief van Nederland een verklaring uitgegeven, die de doodstraf, en in het bijzonder de aangekondigde executie van een Nederlandse burger, veroordeelde. De Nederlandse ambassade in Jakarta en mijn ministerie in Den Haag hebben zich voortdurend en onvermoeibaar ingezet om deze executie te voorkomen. Dat dit alles niet tot een positief resultaat heeft geleid, is tragisch en zeer teleurstellend.

Update 15.49 uur

Nederland heeft de ambassadeur in Indonesië teruggeroepen voor overleg. De laatste keer dat dit gebeurde was een paar jaar geleden toen Desi Bouterse opnieuw aan de macht kwam en via een nieuwe grondwet zichzelf onschendbaar maakte.

NRC: Advocaat Ang Kiem Soei: afhandeling executie onmenselijk voor familie

RTL Nieuws: Advocaat Nederlander: Hypocrisie is onbeschrijfelijk

Geef een reactie

Laatste reacties (13)