17

Advocaten bang voor onterechte veroordelingen

Advocatenverenigingen waarschuwen in open brief aan Kamerleden voor gevolgen bezuinigen gefinancierde rechtsbijstand

Donderdag praat de Kamercommissie Veiligheid en Justitie over de plannen van staatssecretaris Fred Teeven 85 miljoen euro structureel te bezuinigen op de rechtsbijstand. Volgens advocatenverenigingen zet Teeven daarmee “de bijl aan de wortels van onze rechtsstaat en wekt hij op z’n zachtst gezegd de schijn de verdediging tegen overheidsoptreden maar lastig en kostbaar te vinden”.

In de brief, die werd opgesteld door de voorzitters van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten, staan diverse waarschuwing aan het adres van Teeven. Als gevolg van de plannen dreigt het uurtarief van strafrechtadvocaten namelijk een derde lager te worden, waardoor advocaten in complexe zaken nog maar 70 euro bruto per uur overhouden. 

Een substantieel deel van de gespecialiseerde strafrechtadvocaten zal geen rechtsbijstand meer kunnen of willen verlenen tegen vergoedingen die er dikwijls op neerkomen dat zij – soms ver – onder de kostprijs liggen. Daardoor zal het aanbod van goede rechtsbijstand voor verdachten verder afnemen.

In de praktijk zou dat kunnen betekenen dat advocaten straks minder tijd hebben om dossiers te bestuderen, de verdediging met hun cliënt voor te bereiden of om politieverhoren bij te wonen, aldus de advocaten. Bewijs zou daardoor pas tijdens de behandeling van de zaak worden gecontroleerd en zaken mogelijk uitgesteld omdat dan pas blijkt dat er toch meer onderzoek nodig is.

Bovendien zullen verdachten door de verhoging van de eigen bijdrage sneller afzien om zich te laten bijstaan door een advocaat. Hierdoor lopen ze een verhoogd risico onterecht veroordeeld en gestraft te worden.

De bezuinigingen zouden er bovendien toe leiden dat minder veroordeelden hun zaak kunnen voorleggen aan de hoogste rechter, de Hoge Raad.

cc-foto: SP

Geef een reactie

Laatste reacties (17)