3

Afgeluisterde advocaten slepen Staat voor de rechter

Advocaat Pestman: ‘Het is treurig dat Plasterk niet zelf tot het inzicht komt dat dit niet kan'

Net zoals artsen en dominees kunnen advocaten aanspraak maken op een wettelijk verschoningsrecht. Onder zwaarwegende omstandigheden mag dit recht geschonden worden door geheime diensten.

Vorig jaar diende Prakken d’Oliviera een klacht in bij minister Plasterk van Binnenlandse Zakenvanwege het tappen van advocaten door de AIVD. Advocaten van het kantoor hadden vermoedens dat hun telefoons al langer werden afgeluisterd.

Onbehoorlijk gehandeld
Onderzoek van toezichthouder CTIVD bevestigde de vermoedens van Prakken d’Oliviera. Sinds 2003 zijn van diverse advocaten van het kantoor de telefoons afgeluisterd en gesprekken uitgewerkt. De toezichthoudende commissie concludeerde dat de geheime dienst daarbij in sommige gevallen ‘onbehoorlijk’ heeft gehandeld.

Sinds 2007 is het interne beleid bij de AIVD voor verschoningsgerechtigden aangescherpt, maar ook daarna zijn volgens de toezichthouder ‘ten onrechte’ gesprekken en berichten van advocaten opgenomen en uitgewerkt.

Brief Plasterk

Plasterk heeft in december het advocatenkantoor bericht over het onderzoek. Hij weigerde het rapport van de toezichthouder te openbaren omdat het inzicht zou kunnen geven in de werkwijze van de dienst. Uit de brief van Plasterk blijkt niet dat de AIVD gestopt is met het tappen van advocaten.

Ook heeft Plasterk in maart in reactie op Kamervragen laten weten geen noodzaak te zien tot het invoeren van een rechterlijke toets. Ook voor het instellen van nummerherkenning ziet hij ‘geen aanleiding’.

Omdat de AIVD niet rapporteert over wie zij afluistert, is onbekend of de dienst meer gesprekken van advocaten opneemt.

Ingrijpen gerechtelijke macht

Michiel Pestman, een van de advocaten van het kantoor Prakken d’Oliviera: ‘Het is treurig dat Plasterk niet zelf tot het inzicht komt dat dit niet kan. Daarom kunnen wij niet anders dan de rechter vragen onmiddellijk te stoppen met ons af te luisteren. Het is in het belang van de rechtsstaat dat wij vertrouwelijk met onze cliënten kunnen spreken. Anders kunnen wij onmogelijk de overheid controleren.’

De advocaten achten het afluisteren in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) en het recht van de Europese Unie, zo blijkt uit de dagvaarding. Daarnaast hebben zij twee fundamentele bezwaren tegen de werkwijze van de AIVD.

Pestman: ‘De afwegingen binnen de dienst zijn geheim. En de enige waarborg voor een zorgvuldige afweging is toestemming van de minister die verantwoordelijk is voor de AIVD. De slager keurt zijn eigen vlees.’ De advocaten willen dat een onafhankelijke rechter vooraf het tappen van advocaten toetst. Zij wijzen ook op het systeem van nummerherkenning dat de politie al gebruikt. Dit systeem stopt automatisch het afluisteren als een verdachte met een advocaat belt.

Raad van Europa grijpt in op spionage
Ondertussen heeft het parlement van de Raad van de Europa, de parlementaire assemblee, een artikel 52-procedure gelast. Dat betekent dat aangesloten landen moeten uitleggen hoe zij de mensenrechten hebben bewaakt bij massaspionage. De antwoorden worden openbaar gepubliceerd. Dat betekent dat aangesloten landen moeten uitleggen hoe zij de mensenrechten hebben bewaakt bij massaspionage. De antwoorden worden openbaar gepubliceerd.

Aanleiding is het rapport over de door Edward Snowden onthulde grootschalige spionage op burgers dat is opgesteld onder leiding van CDA-politicus Pieter Omtzigt. 
Omtzigt reageerde tegenover de site Nu.nl met: ‘Het is het zwaarste wapen dat we hebben”, vertelt Omtzigt tegenover.’ Volgens hem heeft zo’n onderzoek veel impact:
De laatste keer dat zo’n procedure werd gestart ging het over de geheime gevangenissen in Europa waar mensen zonder proces werden opgesloten. Die zijn als gevolg daarvan gesloten.’

CC Foto: Roel Wijnants
Volkskrant: Afgeluisterde advocaten slepen Staat voor de rechter

Geef een reactie

Laatste reacties (3)