54

Afgewezen asielzoeker vermoord in land van herkomst

IND: asielaanvraag is zorgvuldig beoordeeld: 'Bedreiging broer van belangrijke getuige Joegoslaviëtribunaal was crimineel, niet politiek'

De 49-jarige Serviër Zivko Kosanovic vroeg in Nederland asiel aan. De Immigratie- en Naturalisatiedienst wees hem af. Hij moest terug. De Raad van State bekrachtigde later de uitspraak van de IND en Kosanovic keerde terug. In 2009 werd hij op klaarlichte dag in zijn woonplaats Sid doodgeschoten door een man die hem al eerderhad bedreigd en mishandeld, voordat hij naar Nederland vluchtte. Dat blijkt uit het IND-dossier waarover Argos beschikt.

De vraag rijst of het beleid van de IND wel correct is. De IND zegt in een reactie dat de asielaanvraag zorgvuldig is beoordeeld en wijst erop dat het besluit ook door de rechter en de Raad van State is getoetst.

Dusan Kosanovic, de broer van Zivko, werd opgenomen in een beschermingsprogramma. Hij was een belangrijke getuige van het Joegoslaviëtribunaal. In 2005 gaf hij een videoband aan het tribunaal waarop was te zien hoe een Servische paramilitaire eenheid, waarvan hij zelf deel uitmaakte, zes moslimmannen uit Srebrenica executeerden.

De IND wees Zivko Kosanovic af nadat het had vastgesteld dat hij inderdaad werd bedreigd, maar dat het om gewone criminaliteit ging en niet om politieke vervolging.

Argos: Zivko Kosanovic – door Nederland als vluchteling afgewezen, in Servië vermoord

NOS: ‘Afgewezen asielzoeker vermoord’

Geef een reactie

Laatste reacties (54)