6

‘Afhandeling klachten over politie is niet onafhankelijk’

Sinds de komst van de nationale politie geen objectieve afhandeling meer … Burgemeesters willen weer betrokken worden bij klachtenprocedure

Sinds de komst van de nationale politie worden klachten over het gedrag van agenten niet meer onafhankelijk behandeld. Dat meldt de Volkskrant. Daarom willen burgemeesters voortaan weer nauw betrokken worden bij de klachtenprocedure. Zij waarschuwen minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) voor het gebrek aan een objectieve klachtenprocedure.

Waren het voorheen de burgemeesters die als korpsbeheerders de ernstige klachten behandelden, nu doen de politie- en korpschefs dat zelf. Ook is er een klachtencommissie, maar die geeft niet-bindend advies.

Onder meer de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen is er niet gerust op:

Ik ben niet gelukkig met de nieuwe werkwijze. Die gaat uit van een interne afhandeling door de politie. De onafhankelijkheid moet beter worden gewaarborgd.”

Namens tien regioburgemeesters schreef Van Aartsen een brief aan Opstelten om de minister hier op te wijzen. De burgemeesters zouden eigenlijk een afschrift van iedere klacht moeten krijgen, zodat ze advies kunnen geven, maar de praktijk leert dat dat vaak niet gebeurt, aldus Van Aartsen. Daarom klagen de burgemeesters dat ze tegenwoordig veel te weinig weten wat er speelt tussen burger en politie.

Uit het jaarverslag van 2013 van de nationale politie blijkt dat er vorig jaar 10.339 klachten zijn ingediend. 2.209 daarvan zijn niet in behandeling genomen; bezwaren tegen bekeuringen of verzoeken om schadevergoedingen worden namelijk elders afgewikkeld. Van de overige afgehandelde zaken was 33 procent van de klagers na een intakegesprek tevreden, 61 procent na de bemiddelingsfase en 6 procent wilde een formeel oordeel van de politiechef.

Een woordvoerder van minister Opstelten stelt zich vooralsnog laconiek op:

De klachtenbehandeling is goed ingebed in wet- en regelgeving. Als de politiechef afwijkt van het advies van de klachtencommissie, moet hij toelichten waarom. Wel heeft de minister de Kamer toegezegd de voorzitters van de onafhankelijke klachtencommissies zelf te benoemen.”

De Volkskrant: ‘Afhandeling politieklacht niet onafhankelijk meer’

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (6)