13

Airbnb-verhuur in Utrecht alleen toegestaan met dure vergunning

Utrechtenaren die hun huis willen verhuren via Airbnb hebben daarvoor met onmiddellijke ingang een vergunning van de gemeente nodig. Kosten 1278,50 euro. Wie zonder vergunning verhuurt loopt het risico op een boete van 18.500 euro. De plaatselijke VVD is ontstemd en noemt het bedrag veel te hoog, meldt RTV Utrecht.

De VVD heeft inmiddels raadsvragen gesteld. De partij verbaast zich er onder meer over dat het college het bedrag van de vergunning eerder niet noemde in de brief aan de gemeenteraad. Ook vraagt de partij zich af waarom er niet is gekozen voor een overgangsregeling of voor een lager bedrag.

In Amsterdam, de stad die fors leidt onder de Airbnb-plaag, kost een dergelijke vergunning slechts 45 euro. In Den Haag is het verhuren via Airbnb gewoonweg verboden door de gemeente. De regeling duurt overigens maar tot 1 januari 2021. Dan wordt een nieuwe wet van kracht waardoor een zogeheten onttrekkingsvergunning niet meer vereist is.

Justus Raap van de belangenorganisatie Host Club Utrecht zegt dat “het lijkt op een ontmoedigingsbeleid.” Joh! Volgens de organisatie is de verhuur de komende maanden niet meer rendabel. Particulieren mogen hun woning maximaal 60 dagen per jaar verhuren. De Raad van State stelde eerder dit jaar vast dat voor de verhuur van een woning aan toeristen een vergunning van de gemeente is vereist.

Airbnb heeft onder meer explosief kunnen groeien omdat het internetbedrijf buiten de bestaande regelgeving leek te vallen en zich onttrok aan controles. Tussen de 25 en 30 procent van de overnachtingen van toeristen in Utrecht wordt geboekt via de verhuurgigant, dat is meer dan in andere steden. Er zijn 2100 adressen beschikbaar.

Overigens wordt Airbnb zo zwaar getroffen door het instorten van de toeristenindustrie dat internationaal de vraag rijst of het bedrijf gaat overleven.

Geen video? Klik hier.

cc-foto: Tim Franklin

Geef een reactie

Laatste reacties (13)