81

AIVD hackt ‘illegaal’ webfora

UPDATE Plasterk: AIVD handelt niet in strijd met wet ... Deskundigen: 'Dit leidt tot een surveillancestaat' ... Inlichtingendienst 'zaagt pijler onder de rechtsstaat weg' ... D66: Parlementaire enquête afluisterschandaal onvermijdelijk ... SP: Controle op geheime diensten moet op de schop

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD hackt de servers van internetfora. Gegevens van álle gebruikers van die webfora worden verzameld, ook van onbekende personen van wie nog niet is vastgesteld of zij een bedreiging vormen voor de rechtsorde. Dat schrijft NRC Handelsblad zaterdag op basis van een geheim document van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, dat is gelekt door klokkenluider Edward Snowden.


Updates leest u onderaan

Deskundigen zeggen in NRC dat de werkwijze van de AIVD in strijd is met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op grond van deze wet uit 2002 mag de AIVD inbreken op computers. Hele netwerken infecteren en de data van grote aantallen gebruikers in één keer wegsluizen valt echter niet onder wet”.

Hoogleraar informatierecht Nico van Eijk stelt echter dat de AIVD een grens overgaat. “Ze trekken een sleepnet door internetfora en nemen de data van willekeurige personen mee. Dit leidt tot een surveillancestaat.”

Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht in de informatiesamenleving aan de universiteit Leiden, vindt dat de AIVD met deze “ongelooflijke privacyinbreuk” een pijler onder de rechtsstaat “weg zaagt”.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt dit tegen. De methode zou wel “binnen het kader” van de Wiv vallen en webfora zijn een legitiem doelwit als het vermoeden bestaat dat er jihadisten of andere radicale groepen op actief zijn.

Enquête
D66 vindt een enquête naar het afluisterschandaal onvermijdbaar. Coalitiepartijen VVD en PvdA kunnen een parlementaire enquête naar de afluisterpraktijken van inlichtingendiensten niet langer tegenhouden. Dat schrijft D66-Kamerlid Gerard Schouw in een reactie op het artikel in NRC. “Alle feiten moeten boven water komen”, schrijft Schouw. Daarvoor moeten de verantwoordelijken onder ede worden gehoord.

Als het klopt dat de AIVD servers van internetfora illegaal hackt, heeft minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) volgens Schouw wat uit te leggen: 

Hij zei dat de binnenlandse en buitenlandse inlichtingendiensten zich gewoon aan de wet moeten houden. Nu dit niet zo lijkt te zijn, vraag ik me af of de minister niet wist wat de NSA in Nederland deed of dat de minister de Kamer hierover niet juist wilde informeren.

‘Verregaande gevolgen’
Ook SP-Kamerlid Ronald van Raak stelt in een eerste reactie dat de minister “een groot probleem” heeft als de berichtgeving klopt:

Nederland lijkt nauw betrokken bij de Amerikaanse afluisterpraktijken en minister Plasterk lijkt de Kamer niet juist te hebben geïnformeerd. Allebei kan verregaande gevolgen hebben.

Het lijkt erop dat onze geheime diensten meewerken aan de spionagepraktijken van de NSA en daarbij ook onze eigen wet overtreden. Minister Plasterk stelde onlangs in de Kamer dat onze diensten zich houden aan de wet. Als de berichten kloppen, heeft de minister een groot probleem. Datzelfde geldt voor de AIVD en de MIVD.

De diensten lijken de wet naar hun hand te hebben gezet, buiten de Tweede Kamer om. De Kamer lijkt niet meer te kunnen vertrouwen op de informatie van de regering en zal zelf onderzoek moeten doen, om te weten of de veiligheid van onze burgers nog is gewaarborgd. De huidige vorm van parlementaire controle op de geheime diensten zal op de schop moeten.

Reactie AIVD
De inlichtingendienst heeft in reactie op het NRC-stuk een verklaring op zijn website geplaats:

In het artikel in NRC Handelsblad van zaterdag 30 november over operationele activiteiten van de AIVD wordt de suggestie gewekt dat de AIVD zich bij het uitvoeren van zijn taken niet aan de wet houdt. Dat is niet juist.

Volgens de dienst valt het “binnendringen in een geautomatiseerd netwerk” binnen de wet:

De wet heeft daarin voorzien en geeft de AIVD de bevoegdheid om bijvoorbeeld computers te hacken. Het onderzoeken van verdachte websites waaronder jihadistische webfora zoals in het artikel van NRC Handelsblad beschreven, past dan ook binnen de kaders van artikel 24 van de WIV.

Plasterk
Volgens minister Plasterk houdt de AIVD zich aan de wet bij het verzamelen van gebruikers van verdachte websites. De AIVD gaat hiermee niet haar boekje te buiten, maar handelt rechtmatig, zegt de PvdA-minister tegen de Volkskrant:

De AIVD kan en mag volgens artikel 24 van de Wet op Inlichtingen- en veiligheidsdiensten informatie vergaren door websites van verdachte aard te hacken. Die wet biedt hier nadrukkelijk de mogelijkheid toe

NRC: AIVD hackt internetfora, ‘tegen wet in’

Video NOS: “Ongericht zoeken, dat kan niet”

Foto-cc: Flats!

Geef een reactie

Laatste reacties (81)