12

Albert Heijn gaat op de oudjes letten

Caissières van Haagse AH-filialen worden ingezet om het welzijn van hun oudere klanten in de gaten te houden

Albert Heijn let in Den Haag straks niet meer alleen op de kleintjes, maar ook op opa en oma. De caissières van twee Haagse filialen worden ingezet om het welzijn van hun oudere klanten in de gaten te houden en om in te grijpen, wanneer zij dat nodig achten.

Dat schrijft De Volkskrant woensdag. Wanneer de caissières het idee hebben dat een oudere eenzaam of vergeetachtig is, of zichzelf verwaarloost, knopen ze een praatje aan en vragen ze of de klant misschien in gesprek wil met vrijwilligers van een zorgorganisatie die ook in de winkel aanwezig zijn. 

Het project is genaamd SuperZorg en werd dinsdag gepresenteerd. Zorgorganisatie Royaal Zorg zal samenwerken met de filialen van Albert Heijn in de wijken Loosduinen en Escamp. De twee winkels worden relatief door veel ouderen bezocht. Ouderen die van het kabinet zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en vaker een beroep moeten doen op de omgeving voor hulp.

Volgens supermarktmanager Linda Nooteboom leidt dat steeds vaker tot ouderen in de winkel van wie het personeel denkt: ‘Gaat dat nog wel goed, is dat nog wel verantwoord?’ Nooteboom en haar team hebben het plan van Royaal Zorg inmiddels enthousiast omarmd: ‘Onze caissières weten precies waar de kleinkinderen van onze klanten wonen. Als ze een klant een tijdje niet zien, maken ze zich zorgen. Nu krijgen ze de kans om te helpen. Wat mij betreft mogen we morgen beginnen.’

De caissières worden overigens niet direct in het diepe gegooid wat betreft hun nieuwe zorgtaak. Twintig van hen krijgen in januari een training hoe ze problemen moeten signaleren en hoe ze klanten daarop kunnen aanspreken. Volgens projectmanager Sumeyra Yazir van Royaal Zorg hoeven de ouderen daarbij niet te vrezen voor bemoeizuchtige caissières die in hun privéleven komen wroeten. Volgens haar worden de medewerkers getraind alleen in te springen bij ‘serieuze signalen’ en gaan ze zich niet bemoeien met de boodschappen. 

Niet iedereen is even enthousiast over het plan om, na de wijkverkennende postbode, nu ook de ouderencontrolerende caissière in te zetten. Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp bijvoorbeeld. Hij vindt het plan ‘helemaal niks’ en ‘het verkeerde antwoord op de verkeerde vraag’. Hij merkt op: ‘Ouderen die naar een winkel gaan om een praatje aan te knopen, moeten wanhopig zijn. Dan is blijkbaar het aanbod voor ouderen te schraal. De maatschappij zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen en ouderen in de steden en dorpen plekken moeten bieden waar zij zich prettig voelen. Nu worden ze buitengesloten.’

Volgens Westendorp is het niet alleen de wens van het kabinet om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn, maar ook die van de ouderen zelf.  ‘Dan kun je je afvragen of je, als je 82 jaar oud bent, wel geringeloord wilt worden door een caissière van Albert Heijn.’

Cc-foto: Gerard Stolk

Geef een reactie

Laatste reacties (12)