8

Algemene Rekenkamer gaat functioneren DNB onderzoeken

Rekenkamer constateert spanningen in systeem van toezicht op financiĆ«le markten

De Algemene Rekenkamer constateert allerlei spanningen in het systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële markten. Die spanningen zijn volgens zijn onderzoek relevant voor het functioneren van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Hoe DNB functioneert, komt in een onderzoek volgend jaar aan de orde.

Een van de punten waar het wringt, is dat mededelingen van DNB over een financiële instelling de stabiliteit daarvan in gevaar brengen, maar dat het achterwege laten van waarschuwingen niet aan het vertrouwen in het toezicht bijdraagt. Verder ziet de Rekenkamer onder meer spanningen tussen publieke belangen die DNB nastreeft als centrale bank, zoals lage inflatie, en het toezicht op de stabiliteit van de financiële sector.

Volgens de Rekenkamer is uit diverse analyses gebleken dat het stelsel van toezicht moeilijk in staat is om het hoofd te bieden aan risico’s die het financieel systeem als geheel bedreigen. Door de wereldwijde kredietcrisis is dat duidelijk geworden. Overheden en sector hebben daarom maatregelen genomen om het toezicht te verbeteren.

Geef een reactie

Laatste reacties (8)