11

Allochtone ouders merken problemen van hun kind niet op

Marokkaanse jongeren ondervertegenwoordigd in de geestelijke gezondheidszorg, doordat ouders problemen niet vroeg genoeg signaleren

Allochtone ouders vinden het lastig om op te merken wanneer hun tienerkinderen piekeren. Dat meldt de Volkskrant op basis van een onderzoek van sociale wetenschapper Esmée Verhulp. Volgens Verhulp is het één van de oorzaken waarom allochtone jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

Verhulp verklaart:

Als ouders emotionele problemen niet opmerken, is er voor hen ook geen reden hulp te zoeken bij bijvoorbeeld een psycholoog. Bovendien willen Marokkaanse en Turkse ouders liever dan Nederlandse ouders de problemen op een passieve manier oplossen: je moet er zo min mogelijk aan denken, dan gaat het wel over.

In 2012 concludeerde de Gezondheidsraad al dat het aandeel jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf tussen de 13 en 19 jaar in de geestelijke gezondheidszorg ongeveer de helft bedraagt van wat je mag verwachten. Dat terwijl in de forensische psychologie, waar strafrechtelijk veroordeelden terechtkomen, de groepen juist sterk oververtegenwoordigd zijn.
Het vroegtijdig signaleren van psychische problemen is belangrijk bij het voorkomen van de ontwikkeling van een stoornis. Volgens Verhulp merken vooral Marokkaanse ouders de problemen het minst vaak op, maar ook voor ouders met een Turkse of Surinaamse achtergrond  is het lastig de worsteling van hun kroost te zien. Verhulp:

Mogelijk kennen veel Marokkaanse ouders de westerse psychologische concepten niet en lijkt de drempel voor hen hoger om gedrag als abnormaal te beschouwen; dit geldt in mindere mate ook voor Turkse ouders. Bovendien blijkt dat sommige Marokkaanse en Surinaamse ouders bang zijn gebruik te maken van de geestelijke gezondheidszorg.

De jeugd-GGZ erkent het probleem. In veel grote steden probeert de jeugd-GGZ allochtonen al meer te benaderen, maar het onderzoek is volgens directeur Paul van Rooij een teken dat allochtone jongeren extra aandacht verdienen, ‘en dat we ons ook op de ouders moeten richten’.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)