59

Wat als Amerika zich terugtrekt uit het klimaatakkoord van Parijs?

De Amerikaanse president Donald Trump gelooft niet in de opwarming van de Aarde. Dat is een van de redenen dat hij het Klimaatakkoord van Parijs het liefst door de wc wil spoelen. Eerder hief hij het verbod op het delven van steenkool uit federaal gebied al per decreet op. Afgelopen week was Trump in Europa en beloofde hij volgende week met een definitief antwoord te komen. De kans is groot dat de Verenigde Staten zich terugtrekken. Maar wat betekent dat eigenlijk voor het akkoord?

In het Vlaamse programma De Zevende Dag schetst Klimaatexpert Jos Delbeke wat een exit van de Verenigde Staten betekent. Delbeke:

Ik denk en ik hoop dat de boodschap bij de Amerikanen is overgekomen dat de wereld doorgaat met de uitvoering van het Parijs-akkoord […] Als de VS ervoor kiest om niet mee te doen, dan blijft niettemin dit nieuwe beleid omtrent bestrijding van klimaatopwarming doorgaan. Het Parijs-akkoord is een heel belangrijk akkoord dat decennia zal meegaan. Zo’n 150 landen voeren het nu al uit en zullen blijven voluit gaan; daarbij zijn ook grote opkomende industrielanden zoals China, Zuid-Afrika en Mexico. Samen met Europa hebben zij gezegd door te zullen gaan […] De Verenigde Staten zijn een groot land en hun deelname maakt veel uit voor het succes van het Parijs-akkoord. Hun uitstap zou niet goed zijn voor het hele proces dat al in gang is gezet. Wij hopen dus dat president Trump zal beslissen om deel te blijven van het akkoord […] De Amerikaanse delegatie heeft duidelijk gemaakt dat zij wel in het Parijs-akkoord zouden willen blijven als er een bredere waaier aan technologieën op tafel komt. Daar is het breekpunt het gebruik van steenkool.

Delbeke benadrukt het belang van economische concurrentie voor de Verenigde Staten. Alles draait om geld. Nu China meer inzet op de technologie van hernieuwbare energie, is het de hoop dat Trump daarin mee probeert te gaan. “Zelfs de ceo van ExxonMobil, die nochtans in het verleden een heel gecompliceerd standpunt innam over klimaatverandering, heeft herhaald dat hij voorstander is om de VS binnen het Klimaatakkoord te houden. Zij zien natuurlijk de concurrentie aankomen uit de opkomende industrielanden. China heeft van schone technologie een van de tien speerpunten gemaakt voor hun toekomstige beleid”, aldus Delbeke.

Persgroep The Associatie Press heeft meer dan 25 klimaatwetenschappers gesproken om te achterhalen wat er mogelijk gebeurt als de Verenigde Staten zich niet aan het akkoord uit Parijs houden. De wetenschappers zeggen dat het een reeds slecht probleem zal doen verslechteren. De berekeningen suggereren dat het kan leiden tot emissies tot 3 miljard ton extra kooldioxide in de lucht per jaar. Als je dat jaarlijks bij elkaar optelt, dan zou dat tot nog sneller smeltende poolkappen kunnen leiden, hogere zeeniveaus en meer extreem weer. Als de Verenigde Staten uit het Klimaatakkoord stappen, versnelt dat kortweg de opwarming van de Aarde.

Geef een reactie

Laatste reacties (59)