203

Ambtenaren vrezen gewetensnood bij PVC-bewind

Angst dat PVV meer kapot maakt dan ze lief is 

Nederlandse ambtenaren maken zich zorgen over hun functioneren onder een regering waar de PVV. Dat blijkt uit een door EenVandaag en De Pers uitgevoerde enquete onder ambtenaren die naar EenVandaag kijken.

De Pers schrijft:

Ruim 11 procent van de ambtenaren verwacht dat ze door gedoogsteun van de PVV op hun werk ‘in gewetensnood’ kunnen komen, vooral bij zaken die betrekking hebben op vrijheid van godsdienst, immigratie en integratie. Nederland telt 120.000 rijksambtenaren.

Vooral ambtenaren die bij Justitie werken zien mogelijke conflicten. ‘Ik ben bang voor asociale maatregelen in detentie van vreemdelingen en criminelen en een stop op positieve ontwikkelingen’, zegt een werknemer van de Dienst Justitiële Inrichtingen in De Pers.

Een ander merkt op dat nooit eerder het besef bestond dat een ondemocratisch opgezette partij in Nederland aan de macht kon komen. De PVV, die gefinancierd wordt door buitenlandse geldschieters, kent geen interne democratische controle.

Overigens blijkt uit de enquete niet dat ambtenaren werk zullen weigeren. Slechts één procent van de vijfhonderd ondervraagden, stelde op zoek te gaan naar een andere baan bij het aantreden van een PVC-kabinet. Zes procent ‘overweegt’ dat.

De Pers: Wel bezwaren, geen ontslag

cc-foto: Tom Klaver; Blokhuispoortgevangenis, Leeuwarden 

Geef een reactie

Laatste reacties (203)