Laatste update 15:55
45

Amerikaanse kandidaat-opperrechter Amy Coney Barrett onder vuur wegens relatie met Shell

De in allerijl door president Trump naar voren geschoven kandidaat voor het Hooggerechtshof Amy Coney Barrett ligt onder vuur vanwege haar banden met oliemultinational Shell. Critici vragen zich af of ze in staat zal zijn onbevooroordeeld te oordelen in conflicten waar de Nederlands-Britse oliemaatschappij bij betrokken is. De uiterst conservatieve Barrett zal naar aller waarschijnlijkheid de zetel innemen die is vrijgekomen na het overlijden van de progressieve opperrechter Ruth Bader Ginsburg.

Barrett zal tot beslissende oordelen moeten komen in zaken waarin bijvoorbeeld de oliemaatschappijen verantwoordelijk worden gehouden voor de klimaatcrisis. Een van de zaken die al op de rol staat is de aanklacht van de stad Baltimore tegen Shell en aantal andere oliemaatschappijen. Zij zouden mee moeten betalen aan de noodzakelijke maatregelen die de stad nu moet doorvoeren om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Er lopen in de VS thans 16 rechtszaken waarin staats- en lokale overheden oliemaatschappijen ter verantwoording roepen voor de enorme schadelijke gevolgen voor het klimaat van hun bedrijvigheid. In 13 van die zaken is Shell betrokken, schrijft The Guardian. Uit journalistiek onderzoek van De Correspondent is gebleken dat Shell zeker al sinds de jaren ’80 op de hoogte was van de desastreuze gevolgen van de eigen activiteiten maar niet ingreep.

De kandidaat heeft zich in haar werk als gewone rechter al eerder uit zaken waar Shell bij betrokken is teruggetrokken vanwege mogelijke beïnvloeding. De vader van Barrett werkte als advocaat voor Shell. Voor leden het Hooggerechtshof gelden echter andere regels. Anders dan rechtbanken kent het hof geen regels die rechters verplichten zich terug te trekken uit zaken.

Tijdens een ondervraging door volksvertegenwoordigers weigerde Barrett te verklaren dat ze zich zal terugtrekken als er zich een zaak rond Shell aandient. Ze vond het ongepast daar antwoord op te geven omdat ze nog geen deel uitmaakt van het hof. In het verleden heeft ze zich niet teruggetrokken uit rechtszaken tegen de machtige lobbygroep van de olieindustrie American Petroleum Institute waar haar vader een actief en prominent lid van was.

In eerdere milieuzaken bleek Barrett wetenschappelijke bewijzen af te wijzen die tonen dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Ondervraagd door de volksvertegenwoordiging wilde ze zelfs niet verklaren of ze inziet dat er sprake is van klimaatverandering.

Geen video? Klik hier.

Geef een reactie

Laatste reacties (45)