19

Amnesty: 30.000 Iraakse gevangenen vast zonder proces

Amerika droeg 23.000 ex-gevangenen over aan Iraakse autoriteiten die gedetineerden systematisch mishandelen en martelen

De Iraakse overheid en de Amerikaanse strijdkrachten zijn verantwoordelijk voor schending van mensenrechten en oorlog- en geweldsmisdaden. Dat schrijft Amnesty International in een maandag verschenen rapport. Sinds de Amerikaanse invasie in Irak zitten 30.000 mensen vast zonder enige vorm van proces. Duizenden van hen hadden volgens de amnestiewet van 2008 of vanwege rechterlijk bevel vrijgelaten moeten worden.

“De Iraakse veiligheidsdiensten zijn verantwoordelijk voor systematische schendingen van de rechten van gedetineerden”, zegt Malcolm Swart, directeur Midden-Oosten en Afrika van Amnesty International (AI) in NRC. AI heeft de Iraakse autoriteiten meerdere malen gevraagd onderzoek te doen naar de situatie in Iraakse gevangenissen, maar die resultaten zijn volgens Swart nooit bekendgemaakt.

Amnesty wil zicht hebben op het aantal martelingen en sterfgevallen in Iraakse detentiecentra en het aantal slachtoffers onder burgers die door toedoen van Iraakse veiligheidsdiensten om het leven zijn gekomen. Maar de Iraakse autoreiteiten hebben nooit aan die onderzoeken willen meewerken. Ook hekelt Swart de Amerikaanse strijdkrachten. Doordat zij duizenden gevangenen hebben overgedragen aan Irak hebben zij “alle verantwoordelijkheid voor de mensenrechten terzijde geschoven”, vindt Swart.

In 2007 lieten de Amerikaanse strijdkrachten 23.000 gevangenen vrij waarvan het merendeel vast zat zonder vorm van proces, schrijft Amnesty in haar rapport. De gevangenen zijn vrijgelaten of getransporteerd naar andere detentiecentra in Irak. Ook werden in Irak vele Amerikaanse gevangenissen overgedragen aan Iraakse autoriteiten. De laatste overdracht was in juni waarbij 1900 gevangenen onder het mensonterende bewind van Iraakse gevangenisdirecteuren kwam.


NRC: Amnesty: 30.000 mensen in Irak vast zonder proces

cc-foto: crazbabe21

Geef een reactie

Laatste reacties (19)