11

Amnesty erkent Navalny weer als gewetensgevangene na pijnlijke blunder

Amnesty International kent Aleksej Navalny opnieuw de status van gewetensgevangene toe. De mensenrechtenorganisatie biedt de Russische oppositieleider in een verklaring ook excuses aan. Amnesty ontnam Navalny de status in februari, tot verbazing van velen. De organisatie zegt nu na zorgvuldig overweging de beslissing van destijds terug te draaien.

Het besluit van februari was genomen op basis van onder meer discriminerende uitspraken die Navalny meer dan tien jaar geleden heeft gedaan. Aan het Kremlin gelieerde media voerden met die uitspraken een propagandacampagne tegen de oppositieleider. De beslissing van Amnesty, die daarop volgde en louter bedoeld was voor intern gebruik door de organisatie, werd breed uitgemeten door het Kremlin. Extra pijnlijk werd het toen pro-Poetin activisten er in slaagden zich voor te doen als medewerkers van Navalny en de top van Amnesty zo ver kregen een videogesprek over de beslissing te voeren. Amnesty erkende daarin dat de beslissing veel schade had berokkend aan de oppositie.

Amnesty noemt het handelen van het Kremlin “het toppunt van hypocrisie, afkomstig van een regering die niet alleen probeerde Navalny door vergiftiging te doden, maar die de afgelopen twee decennia ook gewetenloze daden pleegde, zoals marteling, gedwongen verdwijningen en het op grote schaal onderdrukken van politieke vrijheden in Rusland en in het buitenland, en oorlogsmisdaden pleegde in Syrië.”

De mensenrechtenorganisatie heeft ook besloten de procedure voor het toekennen van de status gewetensgevangene te verbeteren. Zo mag iemand de status niet ontnomen of onthouden worden louter op basis van uitspraken uit het verleden. “We erkennen dat de meningen en het gedrag van iemand in de loop van de tijd kunnen veranderen. Het is deel van Amnesty’s missie om mensen aan te moedigen een mensenrechtenvisie positief te omarmen en niet om de indruk te wekken dat ze voor altijd beoordeeld worden op basis van hun gedrag in het verleden.”

De organisatie benadrukt dat het toekennen van de status niet wil zeggen dat Amnesty zich achter de politieke opvattingen van de gewetensgevangene schaart. Ze stelt dat ze de gewraakte uitspraken van Navalny, die zich onder meer discriminerend uitliet over Aziaten, verwerpt en racisme en iedere vorm van discriminatie bestrijdt. Het gaat er om dat de mensenrechten van Navalny gerespecteerd worden. De oppositieleider zit gevangen en verkeert in een zeer slechte staat van gezondheid. Het Kremlin beschuldigt hem van fraude, een favoriete reden om tegenstanders op te kunnen sluiten.

“Amnesty International nam een verkeerde beslissing, waardoor onze bedoelingen en motieven op een kritiek moment in twijfel werden getrokken. We verontschuldigen ons voor de negatieve gevolgen die dit heeft gehad voor Alexei Navalny persoonlijk en voor de activisten in Rusland en de rest van de wereld die onvermoeibaar campagne voeren voor zijn vrijheid. Amnesty zegt vastberaden toe om actief te vechten tegen onrecht en onderdrukking, waar deze zich ook voordoen. De Russische staat veroordeelt Alexei Navalny tot een langzame dood. Dat moet onmiddellijk worden gestopt. We blijven iedereen oproepen om samen met ons campagne te voeren voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Alexei Navalny en voor zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke toegang tot onafhankelijke, deskundige medische zorg.”

Een handtekeningen actie van Amnesty, die al door bijna 100.000 mensen getekend werd, is hier te vinden.

Foto: Russische autoriteiten schilderen in Sint Petersburg een muurschildering over met een portret van Navalny en de tekst ‘held van onze tijd’.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)