20

Amsterdam gaat damherten afschieten

Meerderheid gemeenteraad akoord ondanks protesten

De beroemde damherten in de Waterleidingduinen krijgen deze jagers achter zich aan. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad stemde woensdag in met het afschieten van de grote zoogdieren omdat er teveel zijn in het gebied.


Er leven nu zo’n tweeduizend damherten in het gebied bij Zandvoort.

AT5 meldt:

In de winter stierven 200 dieren door voedselgebrek. Naar verwachting kan dit aantal slachtoffers de komende jaren verviervoudigen als de gemeente niet ingrijpt. De gemeente wil de populatie damherten geleidelijk terugbrengen tot een aantal dat beter past bij het natuurgebied en minder schade en overlast veroorzaakt. De gemeente streeft ernaar afschot zoveel mogelijk te beperken. 

Volgens RTV Noord Holland wil de gemeente 1400 exemplaren laten afschieten.

Lees ook de opinie van Marianne Thieme: Waterleidingduinen vrijhouden van hobbyisten met geweren

Damherten

cc-foto: Leen van Yperen

Geef een reactie

Laatste reacties (20)