59

Amsterdam gaat zorg-wanbetalers met uitkering helpen

Premie wordt voortaan ingehouden op bijstandsuitkering ... Per maand lost uitkeringsgerechtigde 35 euro af

Gemeente Amsterdam gaat de zorgpremie van 2000 mensen voortaan inhouden op hun bijstandsuitkering. De premie wordt direct overgemaakt naar zorgverzekeraar Agis. Het gaat hierbij om uitkeringsgerechtigden die in een wanbetalerstraject zitten.


Wie langer dan 6 maanden geen premie zorgpremie heeft betaald, komt in een wanbetalersregeling terecht. Naast de gewone premie, moet de wanbetaler ook een boete betalen aan het College van Zorgverzekeringen. Het uiteindelijke te betalen bedrag is fors hoger dan een basisverzekering en is dan ook een molensteen aan hun been.

Om hen te helpen heeft de gemeente besloten ze uit de wanbetalersregeling te halen. Dienst Werk en Inkomen houdt naast de gewone maandelijkse premie ook een bedrag van 35 euro per maand in om de schuld die ze hebben opgebouwd bij Agis af te lossen.

Een eerdere proef van Agis met deze regeling, waaraan 300 mensen meededen, was een succes. Ook andere steden zeggen interesse te hebben in het systeem.

Eerder berichtten we al op Joop dat steeds meer mensen met de wanbetalersregeling van het CVZ te maken krijgen. In 2010 waren dat er ruim 266.000, per februari dit jaar zijn het er  ruim 320.000. De meesten van hen zitten langer dan een jaar in de regeling. Om uit de regeling te komen moeten ze namelijk de achterstand inlossen én de hogere boete en premie betalen.

Geef een reactie

Laatste reacties (59)