8

Amsterdam maakt meer geld vrij voor armoedebestrijding

15.000 extra huishoudens met een laag inkomen krijgen recht op voorzieningen

Naast 83.000 huishoudens met een bijstandsuitkering krijgen ook huishoudens met een laag inkomen uit arbeid en pensioen vanaf volgend jaar recht op extra’s. Dit geldt ook voor sommige arbeidsongeschikten en chronisch zieken. Het geld gaat deels naar kinderen uit arme gezinnen, die zo toegang krijgen tot extra computers, schoolboeken en een bijdrage aan de contributie voor sportverenigingen.

De Volkskrant meldt:

Niet alleen inwoners van Amsterdam met een bijstandsuitkering maar ook werkenden met een laag inkomen krijgen vanaf komend jaar steun van de gemeente. Amsterdam verruimt de inkomensgrens van de minimaregelingen van 110 procent naar 120 procent van het wettelijk sociaal minimum.

De gemeente trekt 20 miljoen euro extra per jaar uit, boven op de ruim 60 miljoen euro die al beschikbaar was voor armoedebestrijding.

SP-wethouder Arjan Vliegenthart zegt dat een derde van het extra geld rechtstreeks naar 6500 kinderen van ouders met een laag inkomen gaat. Vliegenthart:

Kinderen betalen zo niet de rekening voor het lage inkomen van hun ouders”.

Door de regeling krijgen een extra 15.000 huishoudens recht op voorzieningen.

De gemeente Rotterdam schafte deze maand juist meer toeslagen af in de hoop uitkeringsgerechtigden te stimuleren naar werk te zoeken, aldus wethouder Maarten Struijvenberg van Leefbaar Rotterdam.

De Volkskrant: Amsterdam laat ook werkenden delen in armoedebestrijding

Foto: SP-wethouder Arjan Vliegenthart

Geef een reactie

Laatste reacties (8)