64

Amsterdam Pas moet ongedocumenteerden rechten geven in de stad

GroenLinks Amsterdam wil een stadspas invoeren voor ongedocumenteerden in de stad. Op die manier moeten zij in Amsterdam rechten krijgen die ze elders in het land niet hebben. Het plan wordt gesteund door BIJ1 en DENK.

In Amsterdam leven ruim tienduizend mensen zonder papieren. GroenLinks wijst erop dat deze groep wel deel uitmaakt van de Amsterdamse samenleving, maar desondanks geen toegang heeft tot voorzieningen als zorg en onderwijs. Ook aangifte doen kan niet zonder geldige papieren. De stadspas moet daar een einde aan maken. De pas kan worden gebruikt als Amsterdams identiteitsbewijs en zelfs als bankpas.

Als de raad instemt met het plan van GroenLinks, BIJ1 en DENK, volgt de stad daarmee het voorbeeld van onder meer New York, Barcelona en Parijs. GroenLinks schrijft:

Veel Amsterdammers zonder papieren wonen hier al tientallen jaren, anderen zijn pas kort geleden in de stad aangekomen. Sommigen zijn hier gekomen op een toeristenvisum, anderen na een lange zware migratieroute en een asielaanvraag. Omdat ze geen officiële verblijfstatus hebben zijn ze kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. Ze wonen vaak in te duur verhuurde kamers of woningen. Soms zijn ze zelfs dakloos. Hun kinderen gaan naar Amsterdamse scholen, maar zelf moeten ze de kost verdienen tegen weinig betaling, en zonder contract. Of ze hebben helemaal geen inkomen.
Zo ontstaat er een parallelle wereld. Kwetsbare mensen moeten zien te overleven, zonder enige vorm van bescherming. Hun basale mensenrechten komen in het geding: het recht op onderdak, het recht op zorg, en het recht op onderwijs bijvoorbeeld. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaalt dat ongeacht iemands nationaliteit of status, de staat verplicht is iedereen aanwezig op haar grondgebied bescherming te bieden. De Eurocommissaris voor fundamentele rechten wijst lidstaten steeds vaker op de rechten van ongedocumenteerden en steunt daarmee de beweging van grote steden die hun inwoners van deze rechten voorzien.

In Amsterdam wordt al een Stadspas gebruikt, daarmee kunnen kinderen, minima en ouderen bijvoorbeeld toegang krijgen tot de bibliotheek of korting op cursussen en sportactiviteiten. Het plan om de pas uit te breiden naar een zogenaamde Amsterdam Pas wordt woensdag door de drie partijen gepresenteerd in de Amsterdamse gemeenteraad.

cc-foto: Massimo Catarinella

Geef een reactie

Laatste reacties (64)