84

Amsterdam voert repressievrije bijstand in

GroenLinks komt met voorstel om regels en controles los te laten

Amsterdam heeft toegezegd een proef te zullen starten met een repressievrije bijstand. Dit houdt in dat de regels en controles voor bijstandsgerechtigden wordt geschrapt. De komende maanden zal worden onderzocht hoe het experiment precies zal worden ingevuld.

Het voorstel voor de repressievrije bijstand is ingediend door GroenLinks-raadsleden Rutger Groot Wassink en Jorrit Nuijens. Zij stellen dat het loslaten van de regels en controles en het toestaan van meer bijverdiensten, er toe zal leiden dat mensen sneller aan het werk komen. Dat zal de gemeente Amsterdam uiteindelijk kosten besparen. Vijf procent van alle Amsterdammers, zo’n 40.000 mensen, heeft momenteel een bijstandsuitkering.

GroenLinks doet het voorstel naar aanleiding van een onderzoek van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, waaruit ook al blijkt dat de huidige bijstand mensen niet aan het werk helpt. Nu is het bijvoorbeeld zo dat wanneer iemand schoonmaakt bij zijn zieke moeder, diegene gekort kan worden op de bijstand aangezien dit wordt gezien als werk waar ook geld voor gevraagd kan worden. Met een repressieve bijstand wordt vrijwilligerswerk juist aangemoedigd.

GroenLinks is van mening dat in plaats van mensen te vernederen en op te jagen, ze juist vertrouwen en ruimte moeten krijgen. Een soortgelijke proef met een versoepeling van de bijstandsregels loopt al in Utrecht en Nijmegen.

Rutger Groot Wassink: 

‘Het huidige systeem van controleren en beboeten is schadelijk voor bijstandsgerechtigden, werkt contraproductief in het zoeken naar werk en leidt tot toenemende bureaucratische lasten en verspilling van publiek geld.’

Jorrit Nuijens:

‘Voor elke vacature zijn er op dit moment zes mensen die geen baan hebben. Het is zinloos mensen op te jagen naar werk dat niet bestaat. Mensen met een bijstandsuitkering die zinvol vrijwilligerswerk doen, worden naar een collectieve werktraining gestuurd; werkzoekenden worden verplicht tot een tegenprestatie. Alsof een uitkering nu geen recht is, maar een gunst.’

cc-beeld: Sasa Pahic Szabo

Geef een reactie

Laatste reacties (84)