49

Amsterdamse gezinnen betalen huur voor krot

Woningcoöperaties laten huizen wachtend op de sloop verpieteren met de mensen er in

Honderden Amsterdammers betalen netjes de huur, maar moeten al jaren in een beschimmeld en slecht geïsoleerd huis leven. Volgens de SP hebben veel bewoners last van gezondheidsklachten zoals astma, allergie en problemen met de luchtwegen. In Amsterdam staan zeker 800 sociale huurwoningen op de lijst om gesloopt te worden, maar omdat de peildatum voor de sloop maar niet bepaald wordt, gebeurt dat maar niet. Intussen voeren woningcorporaties geen onderhoudswerkzaamheden meer uit.


Uitgesproken VARA besteedt maandagavond aandacht aan het probleem in de hoofdstad. Sommige gezinnen leven al meer dan tien jaar in een krot en kunnen niet verhuizen omdat nog niet duidelijk of hun huis daadwerkelijk gesloopt gaat worden. Door de economische crisis staan veel woningrenovaties en bouwplannen in de wacht. 

Paulus de Wilt, wethouder stedelijke vernieuwing Nieuw-West kan het niet langer meer aanzien.

Corporaties maken hun plannen niet waar. De bewoners hebben prioriteit en corporaties zijn verplicht het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. De woningcorporaties vragen nu om een peildatum voor de sloop van het huizenblok. Dan krijgen 800 gezinnen voorrang om te verhuizen. Als je die allemaal een urgentieverklaring geeft, duurt het nog jaren voordat ze allemaal een nieuwe sociale huurwoning gevonden hebben. Er zijn gewoon niet voldoende huurhuizen beschikbaar. Door de crisis op de woningmarkt worden veel projecten uitgesteld. Dat heeft tot gevolg dat grote huishoudens en ouderen geen stadsvernieuwingsurgentie hebben. En dat terwijl er verwachtingen zijn gewekt dat ze kunnen doorstromen naar een betere of grotere woning. In 2011 krijgen woningcorporaties 5% meer extra vrije beleidsruimte, maar dat lost het probleem niet meteen op.”

Geef een reactie

Laatste reacties (49)