61

Analyse: Breivik’s online web van haat

Een analyse van het manifest van de Noorse terrorist onthult een dicht online netwerk van extreem-rechtse websites en bewegingen 

Anders Breivik’s manifest onthult een subcultuur van nationalistische en islamofobische websites die extreem-rechts in Europa en Amerika met elkaar verbinden in een paranoïde alliantie tegen de islam, een subcultuur die ook is geworteld in sommige democratisch gekozen partijen. Dat schrijft de Britse krant The Guardian donderdag.

The Guardian maakte een analyse van de weblinks in het door Breivik de wereld ingestuurde manifest en de webpagina’s waar deze heen leidden, met als doel het web van haat aan het licht te brengen dat zich concentreert rondom drie ‘contra-jihad’-sites. Twee hiervan worden door Amerikaanse ultra-conservatieven gerund, één door een excentrieke Noor. Alle drie zijn ze geïnspireerd door de Egyptische joodse bannelinge Giselle Littman, die publiceert onder de naam Bat Ye’or en ervan overtuigd is dat de Europese elites tegen hun eigen volk hebben samengespannen om het continent aan de moslims te overhandigen.  

Behalve in zijn manifest heeft Breivik zijn ideeën ook gedeeld op de Noors nationalistische website Document.no. Hier verwijst de terrorist naar iets wat hij noemt ‘de Weense school’, die bestaat uit mensen die de ideologie hebben uitgewerkt die hem uiteindelijk tot massamoord heeft gedreven. Breivik noemt drie mensen in het bijzonder: Littman, de Noor Peder Jensen die ook wel schreef onder het pseudoniem Fjordman, en de Amerikaan Robert Spencer, die de website Jihad Watch bijhoudt waarop hij agiteert tegen de ‘islamisering van de VS’. 

De ‘Weense school’ verwijst echter ook naar het weblog Gates of Vienna, gerund door de Amerikaan Edward ‘Ned’ May, waarop ook Fjordman regelmatig post en waarop wordt beweerd dat Europa nu net zo bedreigd wordt door moslims als in 1683 toen een Turks leger Wenen belegerde.

Al deze paranoïde fantasten zijn weer verbonden aan de Deense extreem-rechtse activist Anders Gravers, die een link heeft naar de Englisch Defence League (EDL) in Groot-Brittannië en met de Amerikaan Spencer en zijn bondgenote Pamela Gellar, de vrouw die Geert Wilders naar Amerika haalde.

De analyse van de Guardian gaat nog verder en onthult een dicht netwerk van 104  Europese nationalistische websites en politieke partijen. Sommige van deze zijn vertegenwoordigd in parlementen, zoals Wilders met zijn PVV, maar het Franse Front National, de Deense Volkspartij, de Noorse Vooruitgangspartij (waarvan Breivik kort lid was, maar die hij verliet omdat ze te gematigd zou zijn) en de Zweden Democraten. Anderen, zoals de EDL, zijn randgroeperingen. Tussenvormen bestaan ook, zoals de Hongaarse extreem-rechtse partij Jobbik. Hoe dan ook zijn ze verspreid door heel Europa en zijn ze verenigd door hun vijandigheid jegens de islam en de Europes Unie.

Lees verder bij The Guardian: Anders Breivik’s spider web of hate

Afbeelding: The Guardian

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (61)